Across แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Across แปลว่า

Across
(Across อ่านว่า อะคร๊อส)
Across แปลว่า ข้าม [adv. prep.]

ตัวอย่างประโยค Across ภาษาอังกฤษ

This will just spread you Across three continents,
(ดีซ วิล จัซท ซพเร็ด ยู อัครอซ ธรี คอนทิเน็นท ,)
นี่มันจะทำให้แพร่กระจายไป ทั้งสามทวีปเลย

And then Across the table, Mrs. Nixon and Chairman Mao himself, well,
(แอ็นด เด็น อัครอซ เดอะ เท๊เบิ้ล , มีซซิซ นิกสัน แอ็นด แชแมน Mao ฮิมเซลฟ , เว็ล ,)
ฝั่งตรงข้ามภรรยาผมกับ ท่านประธานเหม๋า

There’s a McDonald’s Across the street.
(แดร์ ซา แมคโดโนสฺ อัครอซ เดอะ ซทรีท)
ฝั่งตรงข้ามมีร้านแม็คโดนัลด์

in hot zones Across the globe.
(อิน ฮ็อท โสน อัครอซ เดอะ กโลบ)
ในจุดร้อนทุกแห่ง รอบโลกเลย

We’re receiving reports from all Across the globe.
(เวีย receivings ริโพท ฟร็อม ออล อัครอซ เดอะ กโลบ)
เราได้รับรายงาน จากทั่วทุกมุมโลก

Green lights Across the board, Captain.
(กรีน ไลท อัครอซ เดอะ โบด , แคพทิน)
ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว กัปตัน

Ridiculous amounts of love Across this nation worldwide.
(ริดีคอิวลัซ อะเมานท อ็อฝ ลัฝ อัครอซ ดีซ เนฌัน เวิรดวาย)
ปริมาณความรักเยอะอย่างน่าขำ ทั่วประเทศนี้

Ringing Across the ocean the Family’s singing
(รีงอิง อัครอซ ดิ โอแฌ็น เดอะ แฟมอิลิ ซิงกิง)
กังวานข้ามมหาสมุทร เสียงเพลงของแฟมิลี่

That’s a shot Across my bow, right? I missed something.
(แด้ท ซา ฌ็อท อะคร๊อส มาย บาว , ไร๊ท ไอ มิส ซัมติง)
จะพูดกระทบผมใช่มั้ยนั่น? ผมพลาดไปบางอย่าง

It’s like we’re sending him back Across enemy lines.
(อิทซ ไล๊ค เวีย เซนดิ้ง ฮิม แบ็ค อะคร๊อส เอ๊นนิมี่ ไลน์)
มันเหมือนเราจะส่งเขากลับ ไปอยู่ในมือคนร้าย

She’ll grind herself Across the grass to try and get at that itch.
(เชลล์ ไกรนด เฮอเซลฟ อะคร๊อส เดอะ กราซ ทู ธราย แอนด์ เก็ท แอ็ท แดท อิช)
นรกอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคิดอย่างนั้น?

to use this story if it comes Across his desk.
(ทู ยู๊ส ดิส สท๊อรี่ อิ๊ฟ อิท คัม อะคร๊อส ฮิส เดสคํ)
นี่เป็นเรื่อง..ลับ ที่แจ็ค แวเลี่ยนท์

Then get Across the street so you can cover whichever direction she goes.
(เด็น เก็ท อะคร๊อส เดอะ สทรีท โซ ยู แคน โค๊ฝเฝ่อร์ ฮวิเชฝเออะ ดิเรคฌัน ชี โกซ)
แล้วข้ามถนนนั่น,ไปทางที่เธอไป

Mussolini was greatly admired all Across the spectrum
(Mussolini วอส กเรทลิ แอ๊ดไมร ออล อะคร๊อส เดอะ ซเพคทรัม)
นอม ชอมสกี : มุสโสลินีเป็นที่รักใคร่ของคนทุกกลุ่ม

my God there’s like 2000 of these stores Across the country.
(มาย ก๊อด แดร์ ไล๊ค 2000 อ็อฝ ฑิส สโทร์ อะคร๊อส เดอะ คั๊นทรี่)
พระเจ้า มีร้านพวกนี้ราว 2000 สาขาทั่วประเทศ

communities Across the world.
(communities อะคร๊อส เดอะ เวิลด)
ชุมชนมากมายทั่วโลก

We escaped Across the river.
(วี เอสเขพ อะคร๊อส เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
เราหลบหนีข้ามแม่น้ำไป

Have you been to Manhattan? It’s right Across the river from me.
(แฮ็ฝ ยู บีน ทู แมนแฮตัน อิทซ ไร๊ท อะคร๊อส เดอะ ริ๊เฝ่อร์ ฟรอม มี)
คุณเคยไปแมนฮัตตันไหม? มันอยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำจากที่ฉันอยู่

I came Across this article I wrote decades ago.
(ไอ เคม อะคร๊อส ดิส อ๊าร์ทิเคิ่ล ไอ โรท เด๊คเขด อะโก)
พ่อไปเจอบทความนี้ที่พ่อเขียนเอาไว้ เมื่อหลายสิบปีก่อน

and I gotta walk Across the room and whatever.
(แอนด์ ดาย กอททะ ว๊อล์ค อะคร๊อส เดอะ รูม แอนด์ ฮว็อทเอฝเออะ)
และผมต้องเดินข้ามห้องไปอะไรแบบนั้น

She literally led these men Across rivers, up mountains…
(ชี ลีทเออะแรลลิ เล็ด ฑิส เม็น อะคร๊อส ริ๊เฝ่อร์ , อั๊พ เม๊าเท่น)
เธอนำทางพวกนั้นข้ามเขา ลงห้วย…

developed into a dramatic, high speed chase Across the 59th Street Bridge,
(เดเฝ๊ลหลอพ อิ๊นทู อะ ดราแม๊ทิค , ไฮฮ สพี๊ด เชส อะคร๊อส เดอะ 59th สทรีท บริดจ ,)
หนึ่งในนั้นได้ขับรถหลบหนีตำรวจไปตามแนวสะพานของถนนที่ 59

who would notice whether I were halfway Across the world
(ฮู เวิด โน๊ทิซ ฮเวทเออะ ไอ เวอ ฮอฟเวย์ อะคร๊อส เดอะ เวิลด)
ใครกันที่คอยสังเกตว่า ฉันไปได้ครึ่งทางของทัวร์รอบโลกรึยัง

We were right Across the street, we saw the chimney…
(วี เวอ ไร๊ท อะคร๊อส เดอะ สทรีท , วี ซอว์ เดอะ ชีมนิ)
เราอยู่ฝั่งตรงข้าม, แล้วเราก็เห็นปล่องไฟ…

No. You live Across the street.
(โน ยู ไล้ฝ อะคร๊อส เดอะ สทรีท)
ไม่มี, นายอยู่ฝั่งตรงข้ามเหรอ