Coconut แปลว่า

พฤษภาคม 19, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Coconut แปลว่า

Coconut
(Coconut อ่านว่า โค๊โคนัท)
Coconut แปลว่า มะพร้าว [n.]

ตัวอย่างประโยค Coconut ภาษาอังกฤษ

There’s pineapple shrimp and lemon shrimp, Coconut shrimp,
(แดร์ pineapple ชิ๊มพ์ แอนด์ เล๊ม่อน ชิ๊มพ์ , โค๊โคนัท ชิ๊มพ์ ,)
มีพายแอปเปิ้ลกุ้ง กุ้งมะนาว กุ้งมะพร้าว