Warren แปลว่า

พฤษภาคม 12, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Warren แปลว่า

Warren
(Warren อ่านว่า วอเร็น)
Warren แปลว่า รังกระต่าย ชุมชนแออัด [n.]

ตัวอย่างประโยค Warren ภาษาอังกฤษ

and Chief Justice Warren said
(แอนด์ ชี๊ฟ จัสติกส วอเร็น เซ็ด)
และประธานศาลฎีกาวอร์เรนบอกว่า
And you, Warren Beam],
(แอนด์ ยู , วอเร็น บีม ] ,)
ส่วนคุณนะ พ่อขุนแผน
when my pal Warren Beatty comes in
(เว็น มาย แพ็ล วอเร็น Beatty คัม ซิน)
ตอนที่เพื่อนซี้ วาร์เรน เบตตี้เดินเข้ามา
But Warren confided in me that the picture’s gone over budget…
(บั๊ท วอเร็น ค็อนไฟด อิน มี แดท เดอะ พิ๊คเจ้อร์ กอน โอ๊เฝ่อร บั๊ดเจ๊ท)
แต่วาร์เรนแอบกระซิบบอกฉันว่า หนังเรื่องนี้มันเกินงบไปแล้ว…
You really know Warren Beatty?
(ยู ริแอ็ลลิ โนว์ วอเร็น Beatty)
คุณรู้จักวาร์เรน เบตตี้จริงหรือๆ