Vintage แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Vintage แปลว่า

Vintage
(Vintage อ่านว่า ฝีนทิจ)
Vintage แปลว่า เหล้าองุ่น [n. adj.]

ตัวอย่างประโยค Vintage ภาษาอังกฤษ

Nice ride. Vintage fenders.
(ไน๊ซ์ ไรด ฝีนทิจ เฟนเดอะ)
รถสวยนี่ เฟนเดอร์ รุ่นคลาสสิค