Summer House แปลว่า

พฤษภาคม 12, 2019 คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Summer House แปลว่า

Summer House
(Summer House อ่านว่า ซั๊มเม่อร์ เฮ้าส)
Summer House แปลว่า เรือนพักร้อนในสวน

ตัวอย่างประโยค Summer House ภาษาอังกฤษ

This is our Summer House on Lake Pontchartrain.
(ดิส ซิส เอ๊า ซั๊มเม่อร์ เฮ้าส ออน เล้ค Pontchartrain)
นี่เป็นบ้านฤดูร้อนที่ทะเลสาบ พอนชท์ชาร์เทรน
I sold the Summer House on Lake Pontchartrain.
(ไอ โซลด เดอะ ซั๊มเม่อร์ เฮ้าส ออน เล้ค Pontchartrain)
ผมขายบ้านพักร้อนที่ทะเลสาบ พอนท์ชารท์เทน