Suffragette แปลว่า

พฤษภาคม 12, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Suffragette แปลว่า

Suffragette
(Suffragette อ่านว่า ซัฟฟระเจท)
Suffragette แปลว่า ผู้หญิงที่มีความสนับสนุนเพศของตัวให้มีสิทธิออกเสียง [n.]

ตัวอย่างประโยค Suffragette ภาษาอังกฤษ

She gets the Suffragette ribbon, and says…
(ชี เก็ท เดอะ ซัฟฟระเจท รีบบัน , แอนด์ เซย์)
เธอหยิบสายสะพายออกมา แล้วพูดว่า…