Priceless แปลว่า

พฤษภาคม 9, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Priceless แปลว่า

Priceless
(Priceless อ่านว่า พไรซเล็ซ)
Priceless แปลว่า ที่ประเมินค่ามิได้ ที่น่าตลกขบขัน [adj.]

ตัวอย่างประโยค Priceless ภาษาอังกฤษ

That’s a Priceless asset and I’m not giving it up.
(แด้ท ซา พไรซเล็ซ แอ๊สเส็ท แอนด์ แอม น็อท กีฝวิง อิท อั๊พ)
นั่นเป็นทรัพย์สินที่มีค่า และฉันจะไม่ยอมแพ้
so he stole a Priceless family heirloom
(โซ ฮี ซโทล อะ พไรซเล็ซ แฟ๊มิลี่ heirloom)
เขาก็เลยขโมยมรดกสืบทอดสุดล้ำค่าของครอบครัว