Past แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Past แปลว่า

Past
(Past อ่านว่า พาสท์)
Past แปลว่า อดีต [n. prep.]

ตัวอย่างประโยค Past ภาษาอังกฤษ

for Public Radio for the Past 10 years.
(ฟอ พับลิค เรดิโอ ฟอ เดอะ พาซท 10 เยีย)
ทำงานให้กับสถานีวิทยุสาธารณะ มาเป็นสิบปี

I thought you’ve been acting weird these Past few days…
(ไอ ธอท ยู๊ฟ บีน แอคทิง เวียด ฑิส พาซท ฟยู เด)
ชั้นคิดว่าเธอทำตัวแปลกๆมาซักพักนึงแล้ว

Hyunjoon unable to sing Past the first line until the end…
(Hyunjoon อันเอ๊เบิ่ล ทู ซิง พาซท เดอะ เฟิซท ไลน อันทีล ดิ เอ็นด)
ฮยุนจุนไม่สามารถร้องผ่านท่อนแรกไปได้จนจบ…

I couldn’t get the machine Past the main menu.
(ไอ คูดซึ่น เก็ท เดอะ มะฌีน พาซท เดอะ เมน เมนยู)
เอ่อ. เครื่องถ่ายเครื่องนั้นใช้ไม่ได้นะครับ

Over the Past two days, we’ve received…
(โอเฝอะ เดอะ พาซท ทู เด , หวีบ รีซีฝ)
ผ่านมา 2 วันเราได้รับ..

Over the Past three days, 19 Americans…
(โอเฝอะ เดอะ พาซท ธรี เด , 19 อะเมริแค็น)
3 วันที่ผ่านมา ชาวอเมริกัน 19 คน

Even the big brother was reminded of the Past Gently~
(อีเฝ็น เดอะ บิก บรัฑเออะ วอส ริไมนด อ็อฝ เดอะ พาซท Gently~)
แม้กระทั่งพี่ใหญ่ยังคิดถึงความหลัง[ค่อยเป็นค่อยไป~]

That’s Past her
(แด๊ท พาซท เฮอ)
มันเป็นอตีดไปแล้ว

His answer is in the Past tense
(ฮิส อานเซอะ อีส ซิน เดอะ พาซท เท็นซ)
คำตอบของเขาอยู่ในรูปอดีต

Christian, she really could have used your support these Past few weeks.
(ครีซแช็น , ชี ริแอ็ลลิ เคิด แฮ็ฝ ยู๊ส ยุร ซั๊พผอร์ท ฑิส พาสท์ ฟิว วี๊ค)
คริสเตียนเธอต้องการกําลังใจจากนายมากเมื่อ 2 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา

Stop talking to me about the Past and the future,
(สท๊อพ ทอคอิง ทู มี อะเบ๊าท เดอะ พาสท์ แอนด์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ,)
หยุดพูดเดี่ยวกับอดีตและอนาคต

Can we pretend the Past month never happened?
(แคน วี พรีเท็นด์ เดอะ พาสท์ มั้นธ เน๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น)
เราทำเป็นลืมไปได้ไหมว่า เรื่องเมื่อเดือนที่แล้วไม่เคยเกิดน่ะ

Like, a taxi drives Past and she thinks: “That’s the driver who dropped me off..
(ไล๊ค , อะ แท๊กซี่ ไดร๊ฝ พาสท์ แอนด์ ชี ทริ๊งค : ขาคู่Thats เดอะ ดไรฝเออะ ฮู ดร็อพ มี ออฟฟ)
อย่างแท็กซี่ขับผ่านไป เธอก็คิดว่า “นั่นมันคนขับก็ปล่อยฉันลง…

We’ve had many great writers here over the Past decade.
(หวีบ แฮ็ด เมนอิ เกรท ไรทเออะ เฮียร โอ๊เฝ่อร เดอะ พาสท์ เด๊คเขด)
เรามีนักเขียนมือดีมากมายที่นี่ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

of the Past seven years based on what was happening in the girls’ lives.
(อ็อฝ เดอะ พาสท์ เซเฝ่น เยียร์ เบส ออน ว๊อท วอส แฮพเพะนิง อิน เดอะ เกิร์ล ไล้ฝ)
ของเวลา 7 ปี ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผู้หญิงบ้าง

What is there to discuss? It won’t even make it Past preliminary.
(ว๊อท อีส แดร์ ทู ดีซคัซ ซิท ว็อนท อี๊เฝ่น เม้ค อิท พาสท์ พริลีมอิเนริ)
ต้องหารืออะไรกันอีก? เรื่องมันผ่านไปแล้ว

for the Past 11 months, how about that?!
(ฟอร์ เดอะ พาสท์ 11 มั้นธ , ฮาว อะเบ๊าท แดท !)
แคธี่จากสำนักงานบิลลี่ แทคการ์ท โทรมา

is essentially a product of roughly the Past century.
(อีส เอ็ซเซนแฌ็ลลิ อะ โพร๊ดัคท อ็อฝ รัฟลิ เดอะ พาสท์ เซ๊นจูรี่)
เป็นสิ่งที่เกิดมาจากศตวรรษที่แล้ว

Over the Past decade
(โอ๊เฝ่อร เดอะ พาสท์ เด๊คเขด)
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

I walked Past these Gap stores
(ไอ ว๊อล์ค พาสท์ ฑิส แก๊พ สโทร์)
ผมเดินผ่านร้านเสื้อผ้าของแก็ป

It’s a minute Past the time….
(อิทซ ซา มิ๊หนิท พาสท์ เดอะ ไทม์)
เลยเวลาแล้วมา1นาทีแล้วนะ

where there was no judgment or Past or present.
(แวร์ แดร์ วอส โน จัจเม็นท ออ พาสท์ ออ เพร๊สเซ่นท)
เป็นที่ที่ไม่มีการตัดสินใจ ไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบัน

Arthur told me she Past away. How are the mazes coming on?
(อาเธอะ โทลด มี ชี พาสท์ อะเวย์ ฮาว อาร์ เดอะ เมส คัมอิง ออน)
อาร์เธอร์บอกฉันว่าเธอตายไปแล้ว เรื่องเขาวงกตล่ะ ไปถึงไหนแล้ว?

Can’t get Past me. There’s a storm coming, buddy.
(แค็นท เก็ท พาสท์ มี แดร์ ซา สทอร์ม คัมอิง , บั๊ดดี้)
นายผ่านฉันไม่ได้ พายุกำลังมา เพื่อน

We’re Past words, Laredo.
(เวีย พาสท์ เวิร์ด , Laredo)
ไม่ต้องพูดต่อแล้ว