Security แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Security แปลว่า

Security
(Security อ่านว่า ซิคยูริทิ)
Security แปลว่า ความปลอดภัย [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Security ภาษาอังกฤษ

the whole question of Security very seriously.
(เดอะ โฮล คเวซชัน อ็อฝ ซิคยูริทิ เฝริ ซีเรียซลิ)
คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับความมั่นคง ด้วยความเคร่งเครียด

of maximum Security custody…
(อ็อฝ แมคซิมัม ซิคยูริทิ คัซโทะดิ)
หลุดจากโรงพัก

with national Security ramifications.
(วิฑ แนฌอะแน็ล ซิคยูริทิ แรมมิฟิเคฌัน)
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

face of a national Security threat,
(เฟซ อ็อฝ อะ แนฌอะแน็ล ซิคยูริทิ ธเร็ท ,)
ที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคง

consistent with all national Security directives.
(ค็อนซีซเท็นท วิฑ ออล แนฌอะแน็ล ซิคยูริทิ ดิเรคทิฝ)
สอดคล้องกับคำสั่ง ความมั่นคงแห่งชาติทั้งหมด

You are now in violation of national Security protocol.
(ยู อาร์ เนา อิน ไฝโอะเลฌัน อ็อฝ แนฌอะแน็ล ซิคยูริทิ พโรโทะค็อล)
คุณกำลังฝ่าฝืนขั้นตอน การรักษาความมั่นคงของชาติ

internal Security breach that left nearly…
(อินเทอแน็ล ซิคยูริทิ บรีช แดท เล็ฟท เนียลิ)
ในเร็วๆนี้. ..

Initiating Security procedures.
(Initiatings ซิคยูริทิ พโระซีเจอะ)
เริ่มขั้นตอนระบบรักษาความปลอดภัย

out on civilian streets without a dime or a Social Security number?
(เอ๊าท ออน ซิฝีลแย็น สทรีท วิธเอ๊าท ดา ไดม ออ รา โซแฌ็ล ซิคยูริทิ นั๊มเบ้อร์)
ออกไปใช้ชีวิตภายนอกโดยไม่มีเงินสักแดง เลขประกันสังคมก็ยังไม่มี

Our Security system is geared to keeping Strigoi out,
(เอ๊า ซิคยูริทิ ซิ๊สเท่ม อีส เกียร์ ทู คีพอิง Strigoi เอ๊าท ,)
ระแบบรักษาความปลอดภัยต้องพร้อม เพื่อกันสเตรียกอยออกไป

and lower myself down into the Security center on a wire.
(แอนด์ โลเออะ ไมเซลฟ เดาน อิ๊นทู เดอะ ซิคยูริทิ เซ๊นเท่อร์ ออน อะ ไวร์)
คลานเข้ามาผ่านพ้นจาดระบบรักษาความปลอดภัย

by the National Security Agency called
(บาย เดอะ แนฌอะแน็ล ซิคยูริทิ เอ๊เจ็นซี่ คอลลํ)
หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ

Not even my head of Security knows this apartment.
(น็อท อี๊เฝ่น มาย เฮด อ็อฝ ซิคยูริทิ โนว์ ดิส อะพาทเม็นท)
หัวหน้ารักษาความปลอดภัยของผม ยังหาที่นี่ไม่เจอ

We have dealt with self Security before!
(วี แฮ็ฝ เด็ลท วิธ เซลฟ์ ซิคยูริทิ บีฟอร์ !)
เราเคยรับมือกับหน่วยปกป้องจิตใต้สำนึกมาก่อน

Fischer’s Security is surrounding this place as we speak.
(Fischers ซิคยูริทิ อีส ซะเรานดิงส ดิส เพลส แอส วี สพี๊ค)
กองกำลังของ ฟิชเชอร์ล้อมที่นี่ไว้หมดแล้ว

his Security will be all over us. We run with Mr. Charles like we did on this timed job.
(ฮิส ซิคยูริทิ วิล บี ออล โอ๊เฝ่อร อัซ วี รัน วิธ มีซเทอะ ชาเรวซฺ ไล๊ค วี ดิด ออน ดิส ทิม จ๊อบ)
กองกำลังของเขาจะเล่นงานเรา เราจะใช้คุณชาร์ลเหมือนที่เราได้ทำงานที่ผ่านมานี้

I’m the head of your Security down here.
(แอม เดอะ เฮด อ็อฝ ยุร ซิคยูริทิ เดาน เฮียร)
ผมเป็นหัวหนัารักษาความปลอดภัยที่นี่

Dump the wallet. The Security will look for that.
(ดั๊มพ เดอะ วอลเล็ท เดอะ ซิคยูริทิ วิล ลุ๊ค ฟอร์ แดท)
ทิ้งกระเป๋า พนักงานรักษาความปลอดภัยจะให้ความสนใจนั่น

I need you to draw the Security away from the complex, you understand?
(ไอ นี๊ด ยู ทู ดรอว์ เดอะ ซิคยูริทิ อะเวย์ ฟรอม เดอะ คอมเพล็กซ์ , ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
ฉันอยากให้นายดึงกองกำัลังออกไปห่างๆจากที่นี่ นายเข้าใจไหม?

Uh, you were supposed to be issued a Security badge.
(อา , ยู เวอ ซั๊พโพ้ส ทู บี อิ๊ชชู่ อะ ซิคยูริทิ แบ็จ)
อ่า…ที่จริงคุณต้องแลกบัตรเข้ามาด้วยนะ

Okay, I’m on it. I’ll have Security lock it down.
(โอเค , แอม ออน หนิด อิลล แฮ็ฝ ซิคยูริทิ ล๊อค อิท เดาน)
โอเค จัดการให้ ผมจะสั่งมาตรการคุ้มกัน

So, what’s your story? Have you always wanted to be a Security guard?
(โซ , ว๊อท ยุร สท๊อรี่ แฮ็ฝ ยู ออลเว ว้อนท ทู บี อะ ซิคยูริทิ การ์ด)
แล้วเรื่องของคุณล่ะ ? คุณอยากเป็นยามตลอดไปหรือ ?

Listen, hang out in the Security office till everyone’s gone.
(ลิ๊สซึ่น , แฮง เอ๊าท อิน เดอะ ซิคยูริทิ อ๊อฟฟิซ ทิลล์ เอ๊วี่วัน กอน)
ฟังนะ อยู่ในห้องทำงานพ่อจนกว่าทุกคนจะออกไปหมด

Yes, Security questions, for instance, like,
(เย็ซ , ซิคยูริทิ เคว๊สชั่น , ฟอร์ อิ๊นสแท้นซ , ไล๊ค ,)
เราต้องตอบคำถามยืนยัน อย่างเช่น

We’ve been investigating a private Security contractor
(หวีบ บีน investigatings อะ ไพร๊เฝท ซิคยูริทิ ค็อนทแรคเทอะ)
เราสืบสวนบริษัท รปภ.