Short แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Short แปลว่า

Short
(Short อ่านว่า ช๊อร์ท)
Short แปลว่า สั้น [adj. adv. n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Short ภาษาอังกฤษ

Because Short of that, Short of you telling me that somebody came…
(บิคอส ฌอท อ็อฝ แดท , ฌอท อ็อฝ ยู เทลลิง มี แดท ซัมบอดี้ เคม)
เพราะว่าถ้าเธอไม่บอกฉัน

It might be a little Short of what I wanted,
(อิท ไมท บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฌอท อ็อฝ ฮว็อท ไอ ว็อนท ,)
มันอาจเล็กๆ สั้นๆ ในสิ่งที่ผมอยากได้

It’s really Short here, hyung!
(อิทซ ริแอ็ลลิ ฌอท เฮียร , hyung !)
พี่, มันสั้นๆ เอง

The Short Elder, it works!!
(เดอะ ฌอท เอลเดอะ , อิท เวิค ! !)
ความเตี้ยของผู้เฒ่า, มันใช้ได้!!

The Short Elder…
(เดอะ ฌอท เอลเดอะ)
คนแก่เตี้ยๆ

The Short Elder already starting to explore
(เดอะ ฌอท เอลเดอะ ออลเรดอิ ซทาททิง ทู เอ็คซพโล)
ผู้เฒ่าตัวเตี้ยเริ่มต้นสำรวจ

You need to be as Short as Woo Seung min or Yoon Jung su to fit here
(ยู นีด ทู บี แอ็ส ฌอท แอ็ส วู Seung มีน ออ Yoon Jung su ทู ฟิท เฮียร)
ต้องเตี้ยเท่ากับวูซึงมัน หรือยูนจองซู เพื่อที่จะเข้ามาได้พอดี

The Short Prince, returning from the Cave World
(เดอะ ฌอท พรินซ , รีเทินนิง ฟร็อม เดอะ เคฝ เวิลด)
เจ้าชายตัวเตี้ย กลับมาจากโลกของถ้ำ

I think this cave was made for Short people!
(ไอ ธิงค ดีซ เคฝ วอส เมด ฟอ ฌอท พี๊เพิ่ล !)
ผมคิดว่าถ้ำนี้ทำไว้สำหรับคนเตี้ย?

The Short Elder has a fresh(?) start today
(เดอะ ฌอท เอลเดอะ แฮ็ส ซา ฟเร็ฌ ( ) ซทาท ทุเด)
วันนี้ผู้เฒ่าตัวเตี้ย(?)เริ่มต้นได้ดี

It’s usually Short people that are good at this…
(อิทซ ยูฉัวลิ ฌอท พี๊เพิ่ล แดท อาร์ กุด แอ็ท ดีซ)
ปกติแล้วคนตัวเตี้ยจะเก่งเรื่องพวกนี้นะ

Easy for Short Jongshin Is this hard for you? It’s really low!
(อีสอิ ฟอ ฌอท Jongshin อีส ดีซ ฮาด ฟอ ยู อิทซ ริแอ็ลลิ โล !)
เป็นเรื่องง่ายสำหรับจองชินตัวเตี้ย นายคงลำบากมาก? มันต่ำจริงๆ

Easy for Short Jongshin
(อีสอิ ฟอ ฌอท Jongshin)
เป็นเรื่องง่ายสำหรับจองชินตัวเตี้ย

After a Short dig by Jaesuk
(อาฟเทอะ รา ฌอท ดิก ไบ Jaesuk)
หลังจากการขุดและได้มารากสั้นๆของแจซอก

As usual… although they only met for a Short while
(แอ็ส ยูฉวล ออลโฑ เฑ โอ๊นลี่ เม็ท ฟอ รา ฌอท ฮไวล)
เช่นเคย…แม้ว่าพวกเขาจะพึ่งเจอกัน แต่มัน

Life. And how Short it is.
(ไลฟ แอ็นด เฮา ฌอท ดิธ อีส)
ชิวิต…ของคนมันสั้นนะ

I read a couple of your Short stories in college.
(ไอ เร็ด อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ยุร ฌอท สตอยสฺ ซิน คอลเล็จ)
ผมเคยอ่านบทความของคุณตอนเรียนมหาลัย

To me, sir, that’s nothing Short of a miracle.
(ทู มี , เซอ , แด๊ท นัธอิง ฌอท อ็อฝ อะ มิ๊ราเคิ่ล)
สำหรับผมนี่นับว่าปาฏิหาริย์แล้ว

on such Short notice. OK. [sighs]
(ออน ซัช ฌอท โนทิซ โอเค [ ไซ ])
ตามวาระของเธอ เข้าใจนะ? ครับท่าน

She lost her Short term memory.
(ชี ล็อซท เฮอ ฌอท เทิม เมมโอะริ)
เธอสูญเสียความจำระยะสั้นไป

…to convert Short term memory into long term memory while you sleep.
(ทู คอนเฝิท ฌอท เทิม เมมโอะริ อีนทุ ล็อง เทิม เมมโอะริ ฮไวล ยู ซลีพ)
ที่ทำให้เธอเก็บความจำระยะสั้นเป็นระยะยาวไม่ได้ขณะนอนหลับ

Don’t worry. You’re not gonna suffer any Short term memory loss.
(ด้อนท์ เวอริ ยัวร์ น็อท กอนนะ ซัฟเฟอะ เอนอิ ฌอท เทิม เมมโอะริ โรซ)
อย่าห่วงนายไม่เป็นโรคสูญเสียความจำระยะสั้นหรอก

Compared to the dept of the water, the rubber gloves are too Short But I think this much more of my arm has to go in.
(ค็อมแพ ทู เดอะ dept อ็อฝ เดอะ วอเทอะ , เดอะ รับเบอะ กลัฝ แซร์ ทู ฌอท บัท ไอ ธิงค ดีซ มัช โม อ็อฝ มาย อาม แฮ็ส ทู โก อิน)
เทียบกับความลึกของน้ำแล้ว,ถุงมือมันสั้นไป แต่ฉันคิดว่านี่มันยาวพอสำหรับแขนฉันแล้วนะ

I can’t catch them, this is Short and I’ll get this wet.
(ไอ แค็นท แค็ช เฑ็ม , ดีซ ซิส ฌอท แอ็นด อิล เก็ท ดีซ เว็ท)
ฉันจับไม่ได้,มันสั้นไปและฉันจะเปียก

Even though it was for a Short while…
(อีเฝ็น โธ อิท วอส ฟอ รา ฌอท ฮไวล)
แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ