Use แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Use แปลว่า

Use
(Use อ่านว่า ยู๊ส)
Use แปลว่า ใช้ [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Use ภาษาอังกฤษ

And I bought these butterfly clips so that you can Use it…
(แอ็นด ดาย บอท ฑิส บัทเทิฟไล คลิพ โซ แดท ยู แค็น ยูซ อิท)
ฉันซื้อกิ๊บผีเสื้อมาให้เธอ

so Use the blue pooper scooper, and watch your step.
(โซ ยูซ เดอะ บลู pooper ซคูพเออะ , แอ็นด ว็อช ยุร ซเท็พ)
ดังนั้นพยายามพามันออกไปเดินเล่น หรือวิ่งเล่น ทุกๆเช้า หรือทุกๆเย็น

We’ll have to Use that.. We’ll have to Use that to stall.
(เว็ล แฮ็ฝ ทู ยูซ แดท เว็ล แฮ็ฝ ทู ยูซ แดท ทู ซทอล)
เราจะตามคุณไปทุกที่ที่คุณอยากไป ผมเข้าใจ

Mark Twain said not to Use exclamation points ’cause it’s like laughing at your own joke…
(ม๊าร์ค ทเวน เซ็ด น็อท ทู ยูซ เอคซคละเมฌัน พอยนท คอส อิทซ ไลค ลาฟอิง แอ็ท ยุร โอน โจค)
มาร์ค ทเวน กล่าวไว้ว่าอย่าไปใส่เครื่องหมายตกใจ เพราะมันเหมือนกับนายหัวเราะให้กับโจ๊กของตัวเอง

A dog has no Use for fancy cars…
(อะ ด็อก แฮ็ส โน ยูซ ฟอ แฟนซิ คา)
หมาน่ะไม่สนใจหรอก ว่าคุณจะรวยหรือจน

and all your liberal friends can Use it as a dartboard.
(แอ็นด ออล ยุร ลีบเออะแร็ล ฟเร็นด แค็น ยูซ อิท แอ็ส ซา dartboard)
สำหรับเพื่อนๆของคุณ ใช้เป็นเป้าปาลูกดอก

Ours is not the first administration to Use taping systems.
(เอ๊า ซิส น็อท เดอะ เฟิซท administration ทู ยูซ tapings ซีซเท็ม)
ของเราไม่ได้เป็นการบริหารแรก ที่ต้องใช้ระบบเทป

We can Use some of the Kissinger stuff.
(วี แค็น ยูซ ซัม อ็อฝ เดอะ Kissinger ซทัฟ)
เราสามารถใช้ข้อมูลของคิสซิงเกอร์

Yejin, you Use that stick.
(Yejin , ยู ยูซ แดท ซทิค)
เยจิน เธอใช้แท่งไม้นี้เหรอ

We can Use this.
(วี แค็น ยูซ ดีซ)
เราใช้ไอ้นี่ได้

How else would you Use a grindstone?!
(เฮา เอ็ลซ วูด ยู ยูซ อะ grindstone !)
เราจะใช้หินบดได้ยังไงเนี่ย?

When I grab your shoulder. Use this hand to… no…
(ฮเว็น นาย กแร็บ ยุร โฌลเดอะ ยูซ ดีซ แฮ็นด ทู โน)
พอชั้นจับไหล่ ก็ใช้มือ…ไม่ใช่…

I need to Use the bathroom…
(ไอ นีด ทู ยูซ เดอะ บาทรูม)
ฉันอยากเข้าห้องน้ำ

Elders usually Use this when they walk…
(เอลเดอะ ยูฉัวลิ ยูซ ดีซ ฮเว็น เฑ วอค)
ผู้เฒ่าจะใช้ไอ้นี่ตอนที่เขาเดินเสมอ..

Oh, this is really good. Elders usually Use this when they walk…
(โอ , ดีซ ซิส ริแอ็ลลิ กุด เอลเดอะ ยูฉัวลิ ยูซ ดีซ ฮเว็น เฑ วอค)
โอ้, มันดีจริง ๆ นะ ผู้เฒ่าจะใช้ไอ้นี่ตอนที่เขาเดินเสมอ..

Usually people Use wine, that makes it so delicious.
(ยูฉัวลิ พี๊เพิ่ล ยูซ ไวน , แดท เมค ซิท โซ ดิลีฌอัซ)
ส่วนมากเค้าจะใช้ไวน์ มันจะทำให้อร่อยมาก

Sooro.Jongshin strategy: Use acting to bait the relatives “Oh, didn’t I say this was the place?”
(Sooro Jongshin ซทแรทอิจิ : ยูซ แอคทิง ทู เบท เดอะ รีเลถีฝ โอ , ดิ๊นอิน ไอ เซ ดีซ วอส เดอะ พเลซ)
กลยุทธของจองชิน ซูโร : ใช้การแสดงเป็นเหยื่อล่อการจองกุ๊ก “โอ้ ฉันไม่ได้บอกหรอกหรือว่าเป็นที่นี่?”

I told you hyung! I knew it, this is the place [Sooro.Jongshin strategy: Use acting to bait the relatives]
(ไอ โทลด ยู hyung ! ไอ นยู อิท , ดีซ ซิส เดอะ พเลซ [ Sooro Jongshin ซทแรทอิจิ : ยูซ แอคทิง ทู เบท เดอะ รีเลถีฝ ])
โอ้ ฉันบอกพี่แล้วนะ! ฉันว่าที่นี่แหล่ะ! [กลยุทธของจองชิน ซูโร : ใช้การแสดงเป็นเหยื่อล่อการจองกุ๊ก]

You shouldn’t have stopped me before! [Sooro.Jongshin strategy: Use acting to bait the relatives]
(ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ สต๊อปพฺ มี บิโฟ ! [ Sooro Jongshin ซทแรทอิจิ : ยูซ แอคทิง ทู เบท เดอะ รีเลถีฝ ])
พี่ไม่ควรหยุดฉันไว้ก่อนหน้านี้! [กลยุทธของจองชิน ซูโร : ใช้การแสดงเป็นเหยื่อล่อการจองกุ๊ก]

Don’t Use this navigation anymore. [Bewildered]
(ด้อนท์ ยูซ ดีซ แนฝิเกฌัน แอนนี่มอ [ บิวีลเดอะ ])
ไม่ต้องใช้เครืื่องนำทางนี้อีกต่อไป [งุนงง]

Don’t Use this navigation anymore.
(ด้อนท์ ยูซ ดีซ แนฝิเกฌัน แอนนี่มอ)
ไม่ต้องใช้เครืื่องนำทางนี้อีกต่อไป

Because of the tense arms, he gives it a try. Use your left hand to grab.
(บิคอส อ็อฝ เดอะ เท็นซ อาม , ฮี กิฝ ซิท อะ ทไร ยูซ ยุร เล็ฟท แฮ็นด ทู กแร็บ)
เป็นเพราะแขนที่ตึงเขาจึงใช้ความความพยายาม ใช้มือซ้ายของนายคว้าไว

Finally the time comes for him to Use his muscles.
(ไฟแน็ลลิ เดอะ ไทม คัม ฟอ ฮิม ทู ยูซ ฮิส มั๊สเคิ่ล)
ในที่สุด เวลาที่เขาจะได้ใช้กล้ามเนื้อของเขาก็มาถึง

In professional matches, you can’t Use the toes?
(อิน พโระเฟฌอะแน็ล matches , ยู แค็นท ยูซ เดอะ โท)
ใน แมทช์มืออาชีพ เธอใช้เท้าไม่ได้นะ

Decided to attack ferociously with her forehead Use here? Like that.
(ดิไซด ทู แอ็ทแทค ฟิโรฌัซลิ วิฑ เฮอ ฟอเร็ด ยูซ เฮียร ไลค แดท)
ตัดสินใจจะโจมตีอย่างดุร้าย ด้วยหน้าผากของเธอ ใช้นี่เหรอ? แบบนี้เหรอ.