Spend แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Spend แปลว่า

Spend
(Spend อ่านว่า สเพ็นด)
Spend แปลว่า ใช้จ่าย [vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Spend ภาษาอังกฤษ

You say Spend more time with him, and I do it…
(ยู เซ ซเพ็นด โม ไทม วิฑ ฮิม , แอ็นด ดาย ดู อิท)
คุณบอกว่าให้เวลากับพวกเค้ามากขึ้น และผมก็ทำ

It happens every time. Well, you gotta Spend more time with them.
(อิท แฮพเพ็น เอฝริ ไทม เว็ล , ยู กอททะ ซเพ็นด โม ไทม วิฑ เฑ็ม)
ผมรู้สึกว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่! ไ่ม่ๆๆๆๆ

How to Spend $2 million, 2.3 to be precise.
(เฮา ทู ซเพ็นด $2 มีลยัน , 2 3 ทู บี พริไซซ)
ใช้เงินสัก 2ล้านเหรียญ ให้ชัดก็ 2.3ล้าน

Said he wanted to Spend some time alone.
(เซ็ด ฮี ว็อนท ทู ซเพ็นด ซัม ไทม อะโลน)
ท่านบอกว่า อยากจะขออยู่คนเดียวซักพัก ครับ

…which is where they Spend two thirds of their lives.
(ฮวิช อีส ฮแว เฑ ซเพ็นด ทู เธิด อ็อฝ แด ไลฝ)
ซึ่งพวกมันใช้เวลาอยู่ด้านล่างถึง 2 ใน 3 ของช่วงเวลาชีวิตทั้งมหด

Wouldn’t you want to Spend an hour a day with that?
(วูดดึ่น ยู ว็อนท ทู ซเพ็นด แอน เอาร รา เด วิฑ แดท)
พวกคุณไม่อยากใช้เวลาชั่วโมงนึงต่อวัน ฟังเพลงที่เธอร้องเหรอ

She, my friend, is what we will Spend the rest of our lives not having.
(ชี , มาย ฟเร็นด , อีส ฮว็อท วี วิล ซเพ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ เอ๊า ไลฝ น็อท แฮฝวิ่ง)
เธอน่ะนะ เพื่อยเอ๋ย เป็นสิ่งที่ยังไงเราก็ไม่มีวันได้ตลอดชีวิต

I didn’t want to Spend money…I wanted to buy some food later.
(ไอ ดิ๊นอิน ว็อนท ทู ซเพ็นด มันอิ ไอ ว็อนท ทู ไบ ซัม ฟูด เลทเออะ)
ฉันไม่อยากใช้เงิน…ฉันต้องซื้ออาหารบางอย่างทีหลัง

We Spend a lot of money. Nobody cares. It’s not a real holiday.
(วี สเพ็นด อะ ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่ โนบอดี้ แคร์ อิทซ น็อท ดา เรียล ฮอลอิเด)
เราใช้เงิน ใช้จ่ายกันอย่างสิ้นเปลือง ไม่มีใครแคร์ มันไม่ใช่วันหยุดจริงๆ

is to say that it’s because they wanna Spend more time with their family.
(อีส ทู เซย์ แดท อิทซ บิคอส เด วอนนา สเพ็นด โม ไทม์ วิธ แดร์ แฟ๊มิลี่)
จะพูดว่าอยากให้เวลากับครอบครัวมากขึ้่น

You should Spend every possible second with this guy.
(ยู เชิด สเพ็นด เอ๊เฝอร์รี่ พ๊อซซิเบิ้ล เซ๊คคั่น วิธ ดิส กาย)
คุณควรใช้เวลาทุกวินาทีอยู่กับผมนะ

They Spend so much time at that school of yours..
(เด สเพ็นด โซ มัช ไทม์ แอ็ท แดท สคูล อ็อฝ ยุร)
พวกเขาใช้เวลามากที่โรงเรียนของลูก

Actually, you know, it’s kind of freeing. We don’t have to Spend our lives..
(แอคชัวลิ , ยู โนว์ , อิทซ ไคนด์ อ็อฝ freeings วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู สเพ็นด เอ๊า ไล้ฝ)
จริงๆ นะ คุณก็รู้ มันเป็นเรื่องความเป็นอิสระ เราไม่ต้องใช้ชีวิต

If we’re gonna Spend 56 more years together..
(อิ๊ฟ เวีย กอนนะ สเพ็นด 56 โม เยียร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
ถ้าพวกเราจะใช้เวลาร่วมกันยาวนาน 56 ปีกันจริงๆ

I Spend all day making dinner and wiping you and your son’s pee..
(ไอ สเพ็นด ออล เดย์ เมคอิง ดินเน่อร์ แอนด์ วายปิ้ง ยู แอนด์ ยุร ซัน พี)
ฉันใช้ทั้งวันทำมื้อค่ำ และเช็คคราบฉี่ของคุณกับลูกชายของคุณ…

You are done. You ever Spend a goddamned minute
(ยู อาร์ ดัน ยู เอ๊เฝ่อร์ สเพ็นด อะ ก๊อดแดม มิ๊หนิท)
แกใช้เวลาไปหลายนาทีแล้ว

Why would I want to Spend two hours there?
(วาย เวิด ดาย ว้อนท ทู สเพ็นด ทู เอาเอ้อร์ แดร์)
ทำไมฉันจะต้องไปนั่งในร้านนั้นตั้ง 2 ชั่วโมง?

And I Spend my time on their dime opposing
(แอนด์ ดาย สเพ็นด มาย ไทม์ ออน แดร์ ไดม opposings)
และผมยังได้ใช้เศษเงินของพวกเขา

I don’t wanna Spend da rest of my life on a goddamn tugboat!
(ไอ ด้อนท์ วอนนา สเพ็นด ดา เรสท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ ออน อะ ก๊อดแดม tugboat !)
ฉันไม่อยากใช้ชีวิดทีเหลือ อยู่บนเลือลากบ้า ๆ

You don’t wanna Spend the rest of your life on a tugboat.
(ยู ด้อนท์ วอนนา สเพ็นด เดอะ เรสท อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ ออน อะ tugboat)
คุณไม่ต้องการใช้ชีวิตที่เหลือ อยู่บนเรือลาก

and Spend the night with her grandmother.
(แอนด์ สเพ็นด เดอะ ไน๊ท วิธ เฮอ แกรนมาเต่อ)
และค้างคืนกับคุณยายของเธอ

If I can always Spend my time with you like this
(อิ๊ฟ ฟาย แคน ออลเว สเพ็นด มาย ไทม์ วิธ ยู ไล๊ค ดิส)
ถ้าหยุดเวลาที่ได้อยู่กับคุณได้

This is the hotel suite where we should Spend our anniversary.
(ดิส ซิส เดอะ โฮเท็ล ซวีท แวร์ วี เชิด สเพ็นด เอ๊า แอนิเฝ๊อร์ซารี่)
นี่คือห้องสูทในโรงแรม เราเลือกที่มาฉลองครบรอบวันแต่งงาน

I want you to Spend the rest of your life in this cell,
(ไอ ว้อนท ยู ทู สเพ็นด เดอะ เรสท อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ อิน ดิส เซล ,)
ผมต้องการให้คุณใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในคุก

to Spend all of their time with the nanny, when she doesn’t have a job to speak of.
(ทู สเพ็นด ออล อ็อฝ แดร์ ไทม์ วิธ เดอะ แนนนิ , เว็น ชี ดัสอินท แฮ็ฝ อะ จ๊อบ ทู สพี๊ค อ็อฝ)
เวลาส่วนใหญ่เด็กๆอยู่กับพี่เลี้ยงแนนนี่ เมื่อเธอไม่ได้มีงานอะไรทำ