Summer แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Summer แปลว่า

Summer
(Summer อ่านว่า ซั๊มเม่อร์)
Summer แปลว่า ฤดูร้อน [adj. n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Summer ภาษาอังกฤษ

The Summer legend, a fight 1 vs 4…
(เดอะ ซัมเมอะ เลจเอ็นด , อะ ไฟท 1 vs 4)
ตำนานในช่วงฤดูร้อน การต่อสู้ 1 ต่อ 4

A refreshing Family memory… one Summer day…
(อะ ริฟเรฌอิง แฟมอิลิ เมมโอะริ วัน ซัมเมอะ เด)
ความทรงจำที่แสนสดชื่นของเหล่าแฟมิลี่…ครึ่งหนึ่งในฤดูร้อน…

Even in the Summer rain!
(อีเฝ็น อิน เดอะ ซัมเมอะ เรน !)
แม้แต่ในสายฝนของฤดูร้อน!

After checking, the highest temperature for today was 34 degrees. What a hot Summer day..
(อาฟเทอะ เช็คติ้ง , เดอะ ฮายเอส เทมเพอะระเชอะ ฟอ ทุเด วอส 34 ดิกรี ฮว็อท ดา ฮ็อท ซัมเมอะ เด)
ทำไมวันนี้ถึงร้อนขนาดนี้…หลังจากตรวจสอบ, พบว่าวันนี้อุณหภูมิสูงถึง 34 องศา

This is the first time since catching that goby in the Summer with me and Sooro hyung [Confused]
(ดีซ ซิส เดอะ เฟิซท ไทม ซินซ แคชอิง แดท โกบิ อิน เดอะ ซัมเมอะ วิฑ มี แอ็นด Sooro hyung [ ค็อนฟยูส ])
นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่การจับปลาตอนซัมเมอร์กับผมและพี่ซูโร [สับสน]

This is the first time since catching that goby in the Summer with me and Sooro hyung
(ดีซ ซิส เดอะ เฟิซท ไทม ซินซ แคชอิง แดท โกบิ อิน เดอะ ซัมเมอะ วิฑ มี แอ็นด Sooro hyung)
นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่การจับปลาตอนซัมเมอร์กับผมและพี่ซูโร

I missed Summer training camp. The chances of me starting are miniscule.
(ไอ มิส ซั๊มเม่อร์ ทเรนอิง แค๊มพํ เดอะ แช้นซํ อ็อฝ มี ซทาททิง อาร์ miniscule)
ผมพลาดค่ายฝึกซ้อมซัมเมอร์ โอกาสผมน้อยลงแล้ว

This has been the best Summer of my life.
(ดิส แฮ็ส บีน เดอะ เบ๊สท์ ซั๊มเม่อร์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
มันจะเป็นซัมเมอร์ที่เยี่ยมที่สุดในชีวิตผม

No, no. He said it was the best Summer of his life.
(โน , โน ฮี เซ็ด ดิท วอส เดอะ เบ๊สท์ ซั๊มเม่อร์ อ็อฝ ฮิส ไล๊ฟ)
ไม่ ไม่ เขาบอกมันเป็นซัมเมอร์ที่ดีที่สุดในชีวิต

Why do you think he said it was the best Summer of his life?
(วาย ดู ยู ทริ๊งค ฮี เซ็ด ดิท วอส เดอะ เบ๊สท์ ซั๊มเม่อร์ อ็อฝ ฮิส ไล๊ฟ)
คุณคิดว่าทำไมเขาถึงบอกว่า มันจะเป็นซัมเมอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตล่ะ

He’s having the best Summer of us all.
(อีส แฮฝวิ่ง เดอะ เบ๊สท์ ซั๊มเม่อร์ อ็อฝ อัซ ซอร์)
เขามีซัมเมอร์ที่ดีที่สุดในพวกเราทั้งหมด

Hank says this has been the greatest Summer of his life.
(แฮ็งค เซย์ ดิส แฮ็ส บีน เดอะ เกสเดด ซั๊มเม่อร์ อ็อฝ ฮิส ไล๊ฟ)
แฮงค์บอกนี่จะเป็นซัมเมอร์ ที่สุดยอดในชีวิตของเขา

And then in the Summer of 1994
(แอนด์ เด็น อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ อ็อฝ 1994)
จนในช่วงฤดูร้อนปี ค.ศ. 1994

The next Summer I’m captured… He’s a pigmey.
(เดอะ เน๊กซท ซั๊มเม่อร์ แอม แค๊พเจ้อรํ อีส ซา pigmey)
หน้าร้อนถัดมาฉันก็ถูกจับ… เขาเป็นคนปิ๊กมี่

This is our Summer house on Lake Pontchartrain.
(ดิส ซิส เอ๊า ซั๊มเม่อร์ เฮ้าส ออน เล้ค Pontchartrain)
นี่เป็นบ้านฤดูร้อนที่ทะเลสาบ พอนชท์ชาร์เทรน

I sold the Summer house on Lake Pontchartrain.
(ไอ โซลด เดอะ ซั๊มเม่อร์ เฮ้าส ออน เล้ค Pontchartrain)
ผมขายบ้านพักร้อนที่ทะเลสาบ พอนท์ชารท์เทน

But she’s done for the Summer so she’s back at her parents place.
(บั๊ท ชี ดัน ฟอร์ เดอะ ซั๊มเม่อร์ โซ ชี แบ็ค แกท เฮอ พ๊าร์เร้นท เพลส)
แต่เธอทำให้ช่วงซัมเมอร์ เธอเลยกลับไปอยู่กับพ่อแม่

After a lost Summer of being Nanny,
(แอ๊ฟเท่อร รา ล็อซท ซั๊มเม่อร์ อ็อฝ บีอิง แนนนิ ,)
หลังจากเสียช่วงฤดูร้อนไป กับการเป็นพี่เลี้ยง

The Summer of ’94. Great Barrier Reef.
(เดอะ ซั๊มเม่อร์ อ็อฝ 94 เกรท แบ๊ริเอ้อร์ รีฟ)
หน้าร้อน ปี 94 ที่เกรท แบริเออร์ รีฟ

So, do allow the shimmering lights of Summer to refresh and illuminate
(โซ , ดู อะลาว เดอะ shimmerings ไล๊ท อ็อฝ ซั๊มเม่อร์ ทู รีเฟรช แอนด์ อิลยูมิเนท)
ฉะนั้น จงปล่อยให้แสงระยับของคิมหันต์ เข้ามาปลุกประกาย

So, what was your favourite Summer memory, Miss Darbus?
(โซ , ว๊อท วอส ยุร เฟเฝอะริท ซั๊มเม่อร์ เม๊มโมรี่ , มิซ Darbus)
แล้วซัมเมอร์ที่ประทับใจ ของครูเป็นยังไงครับ

Ready for a Summer romance
(เร๊ดี้ ฟอร์ รา ซั๊มเม่อร์ โรแม๊นซ์)
เตรียมตัวสำหรับความรัก ช่วงซัมเมอร์นี้

Goodbye to rules No Summer school
(กู๊ดบาย ทู รูล โน ซั๊มเม่อร์ สคูล)
บอกลากฎระเบียบ ไม่มีเรียนอีกแล้ว

No, but seriously, guys, this Summer I gotta make bank.
(โน , บั๊ท ซีเรียซลิ , กาย , ดิส ซั๊มเม่อร์ ไอ กอททะ เม้ค แบ๊งค)
แต่ขอบอกนะเพื่อน ซัมเมอร์นี้คงต้องหาเงินแล้วหละ

I understand you’ve moved every Summer for the past five years,
(ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ยู๊ฟ มู๊ฝ เอ๊เฝอร์รี่ ซั๊มเม่อร์ ฟอร์ เดอะ พาสท์ ไฟฝ เยียร์ ,)
ฉันได้ข่าวมาว่าห้าปีมาเนี่ย เธอย้ายโรงเรียนทุกซัมเมอร์เลย