Truth แปลว่า

กุมภาพันธ์ 28, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Truth แปลว่า

Truth
(Truth อ่านว่า ทรู๊ธ)
Truth แปลว่า ความจริง [n.]

ตัวอย่างประโยค Truth ภาษาอังกฤษ

I don’t think the Truth will ever come out.
(ไอ ด้อนท์ ธิงค เดอะ ทรูธ วิล เอฝเออะ คัม เอาท)
ผมไม่คิดว่าความจริง จะเปิดเผย

The Truth behind his sudden laugh is?
(เดอะ ทรูธ บิไฮนด ฮิส ซัดดน ลาฟ อีส)
ความจริงหลังหัวเราะกะทันหันของเขาคือ?

The Truth is…
(เดอะ ทรูธ อีส)
ความจริง คือ …

She’s Jongkook’s aunt…] [The Truth is…
(ชี Jongkooks อานท ] [ เดอะ ทรูธ อีส)
เธอเป็นป้าของ จองกุก…]\ [ความจริงคือ…

I don’t care if you tell me the Truth about your brother.
(ไอ ด้อนท์ แค อิฟ ยู เท็ล มี เดอะ ทรูธ อะเบาท ยุร บรัฑเออะ)
ผมไม่สนใจที่คุณเล่า\ เกี่ยวกับพี่ชายว่าจริงหรือปล่าว

I will tell everyone the Truth about what is going on.
(ไอ วิล เท็ล เอ๊วี่วัน เดอะ ทรูธ อะเบาท ฮว็อท อีส โกอิ้ง ออน)
ผมจะบอกให้ทั้งโลกได้รับรู้ความจริงที่เกิดขึ้น

is tell the Truth to people.
(อีส เท็ล เดอะ ทรูธ ทู พี๊เพิ่ล)
คือบอกความจริงกับประชาชน

What? Truth hurts, blood whore.
(ว๊อท ทรู๊ธ เฮิร์ท , บลัด โฮ)
อะไรนะ? ความจริงมันเจ็บนะ โสเพณีเลือด

My dear, the simple Truth is, I need you to heal me.
(มาย เดียร์ , เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ทรู๊ธ อีส , ไอ นี๊ด ยู ทู ฮีล มี)
ที่รัก เรื่องจริงแล้ว ฉันอยากให้เธอรักษาฉัน

the Truth makes everything else seem like a lie.
(เดอะ ทรู๊ธ เม้ค เอ๊วี่ติง เอ๊ลส ซีม ไล๊ค เก ไล)
ความจริงมันทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องโกหก

I’m just Truth telling.
(แอม จั๊สท ทรู๊ธ เทลลิง)
ฉันเพียงพูดสิ่งที่เป็นจริง

Well, the Truth is…
(เวลล , เดอะ ทรู๊ธ อีส)
แล้ว เรื่องจริงคือ….

I got a Truth to tell.
(ไอ ก็อท ดา ทรู๊ธ ทู เทลล)
ผมมีเรื่องจริงจะบอก

Billy goat? No. The Truth is, okay, you failed the test.
(บีลลิ โก้ท โน เดอะ ทรู๊ธ อีส , โอเค , ยู เฟล เดอะ เทสท์)
แพะบิลลี่? ไม่นะ ความจริงคือ โอเค คุณสอบตก

Our pushback are Truth and facts, Jack. That’s how we play.
(เอ๊า pushback อาร์ ทรู๊ธ แอนด์ แฟคท , แจ็ค แด้ท ฮาว วี เพลย์)
หัวข้อข่าวเราอยู่ที่ใหน,ผมต้องการรู้

Tell me the Truth or I’ll start breakin’ shit.
(เทลล มี เดอะ ทรู๊ธ ออ อิลล สท๊าร์ท เบรกกิ้น ชิท)
ไม่มีอะไรที่ทำให้คุณต้องเลิก บอกความจริงผมมาซิ

And I believe it’s time that you told the Truth about the Bolton Village deal.
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิทซ ไทม์ แดท ยู โทลด เดอะ ทรู๊ธ อะเบ๊าท เดอะ โบลธัน ฝิ๊ลเหลจ ดีล)
ผมเชื่อว่า ถึงเวลาที่คุณต้องบอก ความจริงเกี่ยวกับ ข้อตกลงเรื่องหมู่บ้านโบลตัน

The Truth of the matter is,
(เดอะ ทรู๊ธ อ็อฝ เดอะ แม๊ทเท่อร์ อีส ,)
ความจริงของเรื่องนี้คือ

And the Truth of the matter is,
(แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ อ็อฝ เดอะ แม๊ทเท่อร์ อีส ,)
และความเป็นจริงที่สำคัญกว่าคือ

The Truth that at any minute, you might bring a freight train through the wall.
(เดอะ ทรู๊ธ แดท แอ็ท เอ๊นี่ มิ๊หนิท , ยู ไมท บริง อะ เฟรท เทรน ทรู เดอะ วอลล์)
ความจริงที่ทุกๆนาที คุณอาจจะเอารถไฟวิ่งฝ่ากำแพงมา

The Truth that Mal is bursting through your subconscious.
(เดอะ ทรู๊ธ แดท แม็ล อีส บรัซติง ทรู ยุร ซับคอนฌัซ)
ความจริงที่ว่ามอลยังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณ

And the Truth that as we go deeper into Fischer
(แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ แดท แอส วี โก ดิพเพอ อิ๊นทู Fischer)
และความจริงที่ลงลึกไปหา ฟิชเชอร์

The Truth that she once known. She chose to forget.
(เดอะ ทรู๊ธ แดท ชี วั๊นซ โนน ชี โชส ทู ฟอร์เก๊ท)
ความจริงที่เธอรู้ แต่เธอเลือกที่จะลืม

Hopefully the Truth we want Fischer to learn.
(โฮพฟุลิ เดอะ ทรู๊ธ วี ว้อนท Fischer ทู เลิร์น)
หวังเหลือเกินขอให้เป็นความจริงถ้าอยากให้ฟิชเชอร์เรียนรู้

The Truth that she had once known but she chose to forget.
(เดอะ ทรู๊ธ แดท ชี แฮ็ด วั๊นซ โนน บั๊ท ชี โชส ทู ฟอร์เก๊ท)
ความจริงที่ครั้งหนึ่งเธอเคยรู้แต่เธอเลือกที่จะลืมมัน