Dissatisfaction แปลว่า

พฤษภาคม 4, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Dissatisfaction แปลว่า

Dissatisfaction
(Dissatisfaction อ่านว่า ดิแซทิซแฟคฌัน)
Dissatisfaction แปลว่า ความไม่พอใจ [n.]

ตัวอย่างประโยค Dissatisfaction ภาษาอังกฤษ

Give me another bowl! [Dissatisfaction is voiced out]
(กิฝ มี แอะนัธเออะ โบล ! [ ดิแซทิซแฟคฌัน อีส ฝอยซ เอาท ])
ฝากความคิดถึงให้เจนนี่ด้วยนะ โอเค? เดี๋ยวบอกให้
Dissatisfaction is voiced out
(ดิแซทิซแฟคฌัน อีส ฝอยซ เอาท)
เสียงไม่พอใจ