Displaced แปลว่า

พฤษภาคม 4, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Displaced แปลว่า

Displaced
(Displaced อ่านว่า ดิสเพลส)
Displaced แปลว่า พลัดถิ่น ซึ่งย้ายที่ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Displaced ภาษาอังกฤษ

and has Displaced politics and politicians
(แอนด์ แฮ็ส ดิสเพลส พอลอิทิค แซน พอลิทีฌแอ็น)
แทนที่การเมืองและนักการเมือง
when they’re Displaced by an environmental event.
(เว็น เดรว ดิสเพลส บาย แอน environmental อีเฝ๊นท)
เมื่อต้องย้ายที่อยู่เนื่องจากอุบัติการณ์ทางสิ่งแวดล้อม