Win แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Win แปลว่า

Win
(Win อ่านว่า วิน)
Win แปลว่า ชนะ [n. vt. vi.]

ตัวอย่างประโยค Win ภาษาอังกฤษ

Well, even if you don’t Win it.
(เว็ล , อีเฝ็น อิฟ ยู ด้อนท์ วิน หนิด)
ถึงแม้ว่าเราไม่ชนะมัน

we were gonna Win the impeachment vote,
(วี เวอ กอนนะ วิน ดิ อิมพีชเม็นท โฝท ,)
พวกเราเสียงอาจชนะ จากการถอดถอนออกจากตำแหน่ง

Kim Jongkook, who do you think will Win today?
(คิม Jongkook , ฮู ดู ยู ธิงค วิล วิน ทุเด)
คิม จองกุ๊ก คิดว่าจะชนะใครได้วันนี้?

Who do you think will Win this award?
(ฮู ดู ยู ธิงค วิล วิน ดีซ อะวอด)
คุณคิดว่าใครจะชนะรางวัลนี้?

Lee Chunhee, you’ve been nominated for a lot of categories but have yet to Win anything.
(ลี Chunhee , ยู๊ฟ บีน นอมอิเนท ฟอ รา ล็อท อ็อฝ categories บัท แฮ็ฝ เย็ท ทู วิน เอนอิธิง)
ลีชอนฮี นายได้รับการเสนอชื่อในหลายตำแหน่ง แต่นายยังไม่ชนะรางวัลอะไรเลย

I wonder who will get to Win this award. Let’s proceed to the announcement…
(ไอ วันเดอะ ฮู วิล เก็ท ทู วิน ดีซ อะวอด เล็ท พโระซีด ทู ดิ แอ็นเนานซเม็นท)
ชั้นสงสัยจังว่าใครจะได้รางวัลนี้ไป เอาล่ะ มาประกาศผลกันเลยดีกว่า

How do you expect to Win with nothing to offer?
(เฮา ดู ยู เอ็คซเพคท ทู วิน วิฑ นัธอิง ทู ออฟเฟอะ)
เธอหวังว่าจะชนะโดยที่ไม่มีอะไรมาให้รึไง?

That’s why I think I will Win this award.
(แด๊ท ฮไว ไอ ธิงค ไอ วิล วิน ดีซ อะวอด)
นายคิดว่า ทำไมนายถึงจะชนะรางวัลนี้

Yeah, you always Win these…
(เย่ , ยู ออลเว วิน ฑิส)
ใช่, นายจะชนะเสมอ..

Who ever is behind the winner will Win too.
(ฮู เอฝเออะ อีส บิไฮนด เดอะ วีนเนอะ วิล วิน ทู)
ใครอยู่หลังผู้ชนะก็จะชนะไปด้วย

Sooro will Win this time.
(Sooro วิล วิน ดีซ ไทม)
ซูโรชนะในครั้งนี้.

Chunhee picks Stepmother Kim Sooro will Win this time.
(Chunhee พิค Stepmother คิม Sooro วิล วิน ดีซ ไทม)
ชอนฮีเลือกแม่เลี้ยงคิม ซูโรชนะในครั้งนี้.

In order to Win your dad, you must put in effort!
(อิน ออเดอะ ทู วิน ยุร แด็ด , ยู มัซท พัท อิน เอฟเฟิท !)
เพื่อนที่จะชนะพ่อของนาย นายต้องใส่ความพยายามลงไป

Oppa, Win for me [Survival][Yoo Jaesuk challenges]
(Oppa , วิน ฟอ มี [ เซอะไฝฝแอ็ล ] [ Yoo Jaesuk แชลเล็นจ ])
พี่คะ สู้เพื่อชั้นนะ [การอยู่รอด][ผู้ท้าชิง ยูแจซอก]

Daesung could actually Win this… He wasn’t expecting that!
(Daesung คูด แอคชัวลิ วิน ดีซ ฮี วอสซึ้น เอ๊กแพดติ้ง แดท !)
แดซองอาจจะชนะก็ได้นะ… เค้าก็คิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนั้นนะ!

Daesung could actually Win this…
(Daesung คูด แอคชัวลิ วิน ดีซ)
แดซองอาจจะชนะก็ได้นะ…

I’m winning, I’m winning! I can Win this!
(แอม วีนนิง , แอม วีนนิง ! ไอ แค็น วิน ดีซ !)
ผมจะชนะ ผมจะชนะ ผมสามารถเอาชนะได้!

I think I can Win this!
(ไอ ธิงค ไอ แค็น วิน ดีซ !)
ผมคิดว่าผมสามารถชนะได้!

If they score, they bring it to 14 10. Maybe they’ll Win for your birthday.
(อิฟ เฑ ซโค , เฑ บริง อิท ทู 14 10 เมบี เด๊ว วิน ฟอ ยุร เบริ์ดเดย์)
ถ้า ฉันช้ากว่านี้อีกนิด ปลาคงหนีไปได้

When will I be able to Win a round…
(ฮเว็น วิล ไอ บี เอ๊เบิ้ล ทู วิน อะ เรานด)
ในเมื่อฉันก็เป็นผู้ชนะทุกรอบอยู่ดี…

I’ll Win Yoon Jongshin.
(อิล วิน Yoon Jongshin)
ฉันจะชนะ ยุน จองชิน

This is just a game, if you Win it’s alright, there’s no need to bring in your personal thoughts.
(ดีซ ซิส จัซท ดา เกม , อิฟ ยู วิน อิทซ ออลไร๊ท , แดร์ โน นีด ทู บริง อิน ยุร เพอซแน็ล ธอท)
นี่มันก็แค่เกมเอง ถ้าชนะก็โอเค ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรอกน่า

I’ll give you a chance to Win some of…
(อิล กิฝ ยู อะ ชานซ ทู วิน ซัม อ็อฝ)
ฉันจะให้โอกาสพวกนาย

Doug, did you Win the Mr. Hawaii contest?
(Doug , ดิด ยู วิน เดอะ มีซเทอะ ฮะวอยี คอนเท็ซท)
ดัคแล้วเธอชนะการประกวดมิสเตอร์ฮาวายรึเปล่า

The two who want to Win first place in sleep ranking so they can hold hands…
(เดอะ ทู ฮู ว็อนท ทู วิน เฟิซท พเลซ อิน ซลีพ rankings โซ เฑ แค็น โฮลด แฮ็นด)
สองคนที่ชนะที่หนึ่งได้การจัดลำดับการนอน เธอจะได้จับมือกัน