Third แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Third แปลว่า

Third
(Third อ่านว่า เทริ๊ด)
Third แปลว่า อันดับที่สาม [n. adj. adv.]

ตัวอย่างประโยค Third ภาษาอังกฤษ

I got Third place!
(ไอ ก็อท เธิด พเลซ !)
ชั้นได้ที่สาม!

The shock from getting Third place made her lose her mind
(เดอะ ฌ็อค ฟร็อม เกดดดิ้ง เธิด พเลซ เมด เฮอ ลูส เฮอ ไมนด)
ความตกใจที่ได้ที่สามทำให้เธอเสียความมั่นใจ

It’s the Third time they’re skewering the meat! I’ll push it in first.
(อิทซ เดอะ เธิด ไทม เดรว skewerings เดอะ มีท ! อิล พุฌ อิท อิน เฟิซท)
เป็นครั้งที่ 3 ที่พวกเขาเสียบหมูกัน! ฉันจะเสียบมันก่อน

It’s the Third time they’re skewering the meat!
(อิทซ เดอะ เธิด ไทม เดรว skewerings เดอะ มีท !)
เป็นครั้งที่ 3 ที่พวกเขาเสียบหมูกัน!

We can’t put it in too much. [It’s the Third time they’re skewering the meat!]
(วี แค็นท พัท ดิธ อิน ทู มัช [ อิทซ เดอะ เธิด ไทม เดรว skewerings เดอะ มีท ! ])
เราแทงมันมากไปไม่ได้. [เป็นครั้งที่ 3 ที่พวกเขาเสียบหมูกัน!]

He’s in Third grade.
(อีส ซิน เธิด กเรด)
เค้าอยู่เกรด 3

Hyori prospect 2 A Third grader class president
(Hyori พรอซเพ็คท 2 อะ เธิด กแรดเออะ คลาซ พเรสอิเด็นท)
โอกาสของHyori 2 หัวหน้าห้องเกรด3

Hyori’s prospect 3 A wealthy online(?) kid (in Third grade)
(Hyoris พรอซเพ็คท 3 อะ เวลธิ ออนไลน ( ) คิด (อิน เธิด กเรด ))
โอกาสของHyori 3

6. Hyori whose Third album is selling like hotcakes.
(6 Hyori ฮูส เธิด แอลบัม อีส เซลลิง ไลค hotcakes)
6.เฮียวริเจ้าของอัลบั้ม 3ที่ขายดีเหลือนฮ็อทเค้ก

The correct answer, Number 6: Hyori whose Third album is selling like hotcakes.
(เดอะ เคาะเรคท อานเซอะ , นัมเบอะ 6 : Hyori ฮูส เธิด แอลบัม อีส เซลลิง ไลค hotcakes)
คำตอบที่ถูก ข้อ6.เฮียวริเจ้าของอัลบั้ม 3ที่ขายดีเหลือนฮ็อทเค้ก

Hyori seems to have no appetite [Jaesuk’s Third bowl]
(Hyori ซีม ทู แฮ็ฝ โน แอพพิไทท [ Jaesuks เธิด โบล ])
ฮโยริดูเหมือนจะไม่ค่อยหิว

If you want there to be a Third week there is.
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท แดร์ ทู บี อะ เทริ๊ด วี๊ค แดร์ อีส)
ถ้าอยากให้มีอาทิตย์ที่3 ก็ซื้อซะ

Then, she went back and they gave her a Third parakeet. That one died too.
(เด็น , ชี เว็นท แบ็ค แอนด์ เด เกฝ เฮอ รา เทริ๊ด แพระคีท แดท วัน ดาย ทู)
เมื่อเธอกลับไปที่ร้านอีกครั้งเขาก็ให้ตัวใหม่ นกตัวที่3ก็ตายเช่นกัน

This is the Third such call, that I received from Agent DiMaso.
(ดิส ซิส เดอะ เทริ๊ด ซัช คอลลํ , แดท ไอ รีซี๊ฝ ฟรอม เอเจ้นท DiMaso)
นี่เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่เขาโทรมาหา

representative, Jerry Sanders of the Third district.
(เรพริเสนทะทิฝ , เจริ Sanders อ็อฝ เดอะ เทริ๊ด ดิ๊สทริคท)
สำหรับ สส เซนเดอร์ เขต 3

You did that? You read Jesse’s Third book?
(ยู ดิด แดท ยู รี๊ด เจซซี่ เทริ๊ด บุ๊ค)
ทำจริงเหรอ คุณอ่านหนังสือของเจสซี่เหรอ

And welcome to Third and final New York City mayoral debate.
(แอนด์ เว้ลคั่ม ทู เทริ๊ด แอนด์ ไฟ๊น่อล นิว ยอค ซิ๊ที่ เมเออะแร็ล ดีเบท)
ยินดีต้อนรับสู่ครั้งที่สามและครั้งสุดท้าย การดีเบตเพื่อนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์ค

the public water services of its Third largest city
(เดอะ พับลิค ว๊อเท่อร เซ๊อร์ฝิซ อ็อฝ อิทซ เทริ๊ด largest ซิ๊ที่)
ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ

This is a typical contract with IBM and the Third Reich.
(ดิส ซิส ซา ทิ๊พิค่อล ค๊อนแทรคทํ วิธ IBM แอนด์ เดอะ เทริ๊ด ไรค)
นี่คือตัวอย่างสัญญาระหว่างไอบีเอ็มกับอาณาจักรไรช์ที่สาม

We stopped the Third world being viewed as the pirate
(วี สต๊อปพฺ เดอะ เทริ๊ด เวิลด บีอิง ฝิว แอส เดอะ ไพ๊เหรท)
เราหยุดยั้งการทำให้โลกที่สามถูกมองว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

and the person has become the Third Kira
(แอนด์ เดอะ เพ๊อร์ซั่น แฮ็ส บีคัม เดอะ เทริ๊ด Kira)
และคนที่จะเป็นคิระคนที่สาม

And the Third factor is…
(แอนด์ เดอะ เทริ๊ด แฟ๊คเท่อร์ อีส)
ข้อ3คือ..

Give this to the Third Kira
(กี๊ฝ ดิส ทู เดอะ เทริ๊ด Kira)
นำนี่ไปให้คิระที่3

What? So I’m the Third wheel on a dad date.
(ว๊อท โซ แอม เดอะ เทริ๊ด วีล ออน อะ แด๊ด เดท)
อะไรนะ งั้นฉันกลายเป็น ก้างขวางคอ ของพ่อน่ะสิ

Six months the second level and the Third level…
(ซิกซ์ มั้นธ เดอะ เซ๊คคั่น เล๊เฝ่ล แอนด์ เดอะ เทริ๊ด เล๊เฝ่ล)
ระดับ 2 หกเดือน ระดับ 3 ……