Touch แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Touch แปลว่า

Touch
(Touch อ่านว่า ทั๊ช)
Touch แปลว่า แตะ สัมผัส [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Touch ภาษาอังกฤษ

Don’t Touch me!
(ด้อนท์ ทั๊ช มี !)
อย่ามาแตะต้องฉันนะ!

Can’t bear to Touch it so using the knives…
(แค็นท แบ ทู ทั๊ช อิท โซ ยูสซิง เดอะ ไนฝส)
ไม่สามารถจับมันได้ก็เลยใช้มีดจิ้มไว้

That’s why I told you not to Touch it.
(แด๊ท ฮไว ไอ โทลด ยู น็อท ทู ทั๊ช อิท)
นั่นหละทำไมฉันถึงบอกเธอว่าอย่าแตะมัน

When you Touch it, it’s easy to break.
(ฮเว็น ยู ทั๊ช อิท , อิทซ อีสอิ ทู บเรค)
เมื่อเธอแตะมัน มันจะหลุดออกจากกันอย่างง่ายดาย

off the plane before I Touch down.
(ออฟฟ เดอะ พเลน บิโฟ ไอ ทั๊ช เดาน)
ออกจากเครื่องแล้ว จึงจะแตะพื้น

I’ll be fine. I have to Touch this plane down.
(อิล บี ไฟน ไอ แฮ็ฝ ทู ทั๊ช ดีซ พเลน เดาน)
เอาน่ะ ผมจะเอาเครื่องลงพื้น

Don’t you dare Touch that button, young man!
(ด้อนท์ ยู แด ทั๊ช แดท บั๊ทท่อน , ยัง แม็น !)
อย่าบังอาจแตะปุ่มนั่นเชียว พ่อหนุ่ม

to think we’re fighting. I don’t want to Touch you.
(ทู ธิงค เวีย ไฟท์ดิง ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ทั๊ช ยู)
ไปพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ โอเค ไปกันเลย

They only bite when you Touch their private parts.
(เฑ โอ๊นลี่ ไบท ฮเว็น ยู ทั๊ช แด พไรฝิท พาท)
พวกมันกัดก็ต่อเมื่อเราไปสัมผัสบริเวณสงวนของมัน

Sharks: They Only Bite When You Touch Their Private Parts.
(ฌาค : เฑ โอ๊นลี่ ไบท ฮเว็น ยู ทั๊ช แด พไรฝิท พาท)
ปลาฉลาม : พวกมันกัดก็ต่อเมื่อคุณสัมผัสของสงวนของมัน

to make guys like us realize that we can never Touch her…
(ทู เมค ไก ไลค อัซ รีแอะไลส แดท วี แค็น เนฝเออะ ทั๊ช เฮอ)
ให้ทำให้ผู้ชายแบบเราน่ะ อย่างหวังแอ้ม

Don’t Touch anything. You may get hepatitis.
(ด้อนท์ ทั๊ช เอนอิธิง ยู เม เก็ท เฮพะไททิซ)
อย่าจับอะไรสิ! เดี๋ยวติดเชื่อโรคนะ!

Now, remember, guys. Don’t Touch anything.
(เนา , ริเมมเบอะ , ไก ด้อนท์ ทั๊ช เอนอิธิง)
เอ้า ฟังนะ พวกนาย ห้ามแตะอะไรเลย

Daesung, you can’t Touch these things either right?
(Daesung , ยู แค็นท ทั๊ช ฑิส ธิง อีเฑอะ ไรท)
แดซอง เธอไม่สามารถจับอันนี้ได้ใช่มั้ย?

I can Touch them now, I’ve become a teacher with these kinds of things
(ไอ แค็น ทั๊ช เฑ็ม เนา , แอฝ บิคัม อะ ทีชเออะ วิฑ ฑิส ไคนด อ็อฝ ธิง)
ผมจับได้แล้ว ผมกลายเป็นสำหรับสิ่งพวกนี้แล้ว

You couldn’t even Touch it while working!
(ยู คูดซึ่น อีเฝ็น ทั๊ช อิท ฮไวล เวิคกิง !)
คูณไม่สามารถจะจับมันได้ตอนทำงานอยู่

Oh. That sucks… Yes. Never Touch security. Ma’am.
(โอ แดท ซัค เย็ซ เน๊เฝ่อร์ ทั๊ช ซิคยูริทิ เมม)
โอ้ นั่นแย่จัง

We’re not allowed to Touch them.
(เวีย น็อท อะลาว ทู ทั๊ช เด็ม)
เราไม่ได้รับอนุญาตให้หยิบมัน

You know. I didn’t Touch mine. So why don’t you go ahead and have it?
(ยู โนว์ ไอ ดิ๊นอิน ทั๊ช ไมน์ โซ วาย ด้อนท์ ยู โก อะเฮด แอนด์ แฮ็ฝ อิท)
โอ้ แต่แก้วชั้นยังไม่ได้ดื่ม ทำไมคุณไม่เอามันไปแทนล่ะคะ?

My wife has been diagnosed with a Touch of..
(มาย ไว๊ฟ แฮ็ส บีน ไดแอกโน๊ส วิธ อะ ทั๊ช อ็อฝ)
ภรรยาของผมได้การวินิจฉัยว่าเป็น

Don’t you fucking Touch me.
(ด้อนท์ ยู ฟัคอิง ทั๊ช มี)
อย่ามาแตะต้องฉัน

Keep in Touch for a while What if they end up..
(คี๊พ อิน ทั๊ช ฟอร์ รา ไวล์ ว๊อท อิ๊ฟ เด เอ็นด อั๊พ)
ติดต่อกันมาสักพัก เขาอาจไปสู่จุดที่..

Private Cleanup. You don’t Touch anything.
(ไพร๊เฝท Cleanup ยู ด้อนท์ ทั๊ช เอนอิธิง)
ไพรเวท คลีนอัพ ห้ามแตะต้องอะไรทั้งสิ้น

I could almost Touch him.
(ไอ เคิด อ๊อลโมสท ทั๊ช ฮิม)
ฉันเกือบจะสัมผัสเขาได้

Don’t Touch the woman.
(ด้อนท์ ทั๊ช เดอะ วู๊แม่น)
อย่าแตะต้องผู้หญิง