Cold แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Cold แปลว่า

Cold
(Cold อ่านว่า โคลดฺ)
Cold แปลว่า หนาว [adj. adv. n.]

ตัวอย่างประโยค Cold ภาษาอังกฤษ

It’s all Cold sweat It’s amazing how much he’s sweating in all this wind.
(อิทซ ซอร์ โคลด ซเว็ท อิทซ อะเมสอิง เฮา มัช อีส sweatings อิน ออล ดีซ วินด)
เป็นงานที่น่าเบื่อจริงๆ ไม่ ไม่ มัน..

Eating dinner outside despite the Cold winter night…
(อีสดิง ดีนเนอะ เอาทไซด ดิซไพท เดอะ โคลด วีนเทอะ ไนท)
การทานอาหารเย็นทั้งๆที่อากาศในคืนนั้นหนาวมาก…

On a Cold winter day in 2008…
(ออน อะ โคลด วีนเทอะ เด อิน 2008)
วันหนึ่งในช่วงฤดูหนาวปี 2008…

It’d be dangerous to get planted in this Cold weather!!
(อิทด บี เดนเจอะรัซ ทู เก็ท พลานท อิน ดีซ โคลด เวฑเออะ ! !)
มันอันตรายเกินไปที่จะปลูกอะไรในอากาศที่หนาวเย็นขนาดนี้!!

In this harsh, Cold winter…
(อิน ดีซ ฮาฌ , โคลด วีนเทอะ)
ในสภาพอากาศที่ย่ำแย่ขนาดนี้

How will he stand the Cold without his pants…
(เฮา วิล ฮี ซแท็นด เดอะ โคลด วิเฑาท ฮิส แพ็นท)
เค้าจะยืนอยู่ท่ามกลางอากาศหนาวโดยไม่ใส่กางเกงได้ยังไงกัน…

On an unusually Cold winter night
(ออน แอน อันยูเชอรี่ โคลด วีนเทอะ ไนท)
ในอากาศที่หนาวเหน็บในคืนนี้

I’m already breaking out in a Cold sweat.
(แอม ออลเรดอิ บเรคคิง เอาท อิน อะ โคลด ซเว็ท)
ตอนนี้ฉันกลัวมาก

Haejin and I will go get that and make Cold kimchi noodles. [Go to the cave to find the pickled kimchi!]
(Haejin แอ็นด ดาย วิล โก เก็ท แดท แอ็นด เมค โคลด kimchi นู๊ดเดิ้ล [ โก ทู เดอะ เคฝ ทู ไฟนด เดอะ พิ๊คเคิ้ล kimchi ! ])
เฮจินกับฉันจะไปเอามัน และทำบะหมี่เย็น [ไปที่ถ้ำเพื่อหากิมจิที่ดองไว้!]

Haejin and I will go get that and make Cold kimchi noodles.
(Haejin แอ็นด ดาย วิล โก เก็ท แดท แอ็นด เมค โคลด kimchi นู๊ดเดิ้ล)
เฮจินกับฉันจะไปเอามัน และทำบะหมี่เย็น

Yea, it’s Cold in here! [Stooped over]
(เย , อิทซ โคลด อิน เฮียร ! [ ซทูพ โอเฝอะ ])
ใช่, ข้างในนี่เย็น! [ก้มตัวลง]

It’s Cold outside, huh?
(อิทซ โคลด เอาทไซด , ฮู)
ข้างนอกหนาวมั้ย

Seriously, it’s really Cold outside
(ซีเรียซลิ , อิทซ ริแอ็ลลิ โคลด เอาทไซด)
พูดจริงๆนะ ข้างนอกนี่หนาวมาก

They didn’t think about it til now… Seriously, it’s really Cold outside
(เฑ ดิ๊นอิน ธิงค อะเบาท ดิธ ทิล เนา ซีเรียซลิ , อิทซ ริแอ็ลลิ โคลด เอาทไซด)
พวกเขาไม่รู้เลยจนกระทั่งตอนนี้… ไม่ได้ล้อเล่น ข้างนอกนี่หนาวมาก

Also, we thought you guys might be Cold from working outside, so we lit a separate fire.
(ออลโซ , วี ธอท ยู ไก ไมท บี โคลด ฟร็อม เวิคกิง เอาทไซด , โซ วี ลิท ดา เซพอะริท ไฟร)
เราแค่คิดว่าคนที่ออกไปทำงานข้างนอกจะต้องหนาวเเน่ พวกเราเลยก่อไฟไว้ให้ด้วย

It’s Cold back there, huh? Yea
(อิทซ โคลด แบ็ค แดร์ , ฮู เย)
เลือดไหล อะไรนะ?

It’s Cold as hell outside.
(อิทซ โคลด แอ็ส เฮ็ล เอาทไซด)
ข้างนอกหนาวเป็นบ้าเลย

Well, it’s awfully Cold outside.
(เว็ล , อิทซ ออฟุลิ โคลด เอาทไซด)
สวมเสื้อดีๆหน่อย ข้างนอกอากาศหนาวมากนะ

It’s very Cold outside, so when you’re ready…
(อิทซ เฝริ โคลด เอาทไซด , โซ ฮเว็น ยัวร์ เรดอิ)
ข้างนอกหนาวมากนะจ๊ะ ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่

It’s really Cold today
(อิทซ ริแอ็ลลิ โคลด ทุเด)
วันนี้มันหนาวมากจริงๆ

The Cold hating Elderly one by one
(เดอะ โคลด เฮดติง เอลเดอะลิ วัน ไบ วัน)
ความหนาวที่ผู้สูงอายุเกลียดชัง

aren’t going in because it might be Cold right?
(อเร้น โกอิ้ง อิน บิคอส อิท ไมท บี โคลด ไรท)
ไม่ควรจะลงไปเพราะมันอาจจะเย็นใช่มั้ย

a Cold dark place.
(อะ โคลด์ ด๊าร์ค เพลส)
เป็นที่หนาวเย็น

Ed Malone. The Cold cut king of Long Island.
(Ed Malone เดอะ โคลด์ คัท คิง อ็อฝ ลอง ไอ๊แลนด์)
เอ็ด มาโลเน่ เพื่อนเก่าในลองไอร์แลนด์

“it’s Cold today. Wear a scarf.”
(ขาคู่its โคลด์ ทูเดย์ แวร์ รา ซคาฟ ขาคู่)
“วันนี้อากาศหนาว สวมผ้าพันคอด้วย”