All Dressed Up แปลว่า

พฤษภาคม 2, 2019 [idm.] Idiom (สำนวน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

All Dressed Up แปลว่า

All Dressed Up
(All Dressed Up อ่านว่า ออล เดรส อั๊พ)
All Dressed Up แปลว่า แต่งตัวเต็มยศ แต่งตัวทางการ [idm.]

ตัวอย่างประโยค All Dressed Up ภาษาอังกฤษ

I was All Dressed Up in my Halloween costume
(ไอ วอส ซอร์ เดรส อั๊พ อิน มาย แฮลโละวีน คอซทยูม)
ฉันแต่งตัวชุดฮัลโลวีนเต็มที่