Addiction แปลว่า

พฤษภาคม 2, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Addiction แปลว่า

Addiction
(Addiction อ่านว่า แอ็ดดีคณัน)
Addiction แปลว่า ติดยาเสพติด [n.]

ตัวอย่างประโยค Addiction ภาษาอังกฤษ

recovering from 10 years of Addiction to coke and speed
(recoverings ฟรอม เทน เยียร์ อ็อฝ แอ็ดดีคณัน ทู โคค แอนด์ สพี๊ด)
การฟื้นฟูยาว 10 ปีจากการติดโค้กและความเร็ว