Enhance แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Enhance แปลว่า

Enhance
(Enhance อ่านว่า เอ็นแฮ๊นซ)
Enhance แปลว่า เสริม [vt.]

ตัวอย่างประโยค Enhance ภาษาอังกฤษ

Okay, Enhance that shot.
(โอเค , เอ็นฮานซ แดท ฌ็อท)
โอเค นั่นล่ะ
It might Enhance his study of the language. So tomorrow night,
(อิท ไมท เอ็นแฮ๊นซ ฮิส สทีดดี้ อ็อฝ เดอะ แล๊งเควจ โซ ทูม๊อโร่ว ไน๊ท ,)
มันอาจทำให้เขาเรียนภาษา ได้ดีขึ้น ดังนั้นคืนพรุ่งนี้
so it could Enhance your telepathic powers,
(โซ อิท เคิด เอ็นแฮ๊นซ ยุร เทลิแพธอิค พ๊าวเว่อร์ ,)
มันจะสามารถเพิ่มระดับพลังจิตของคุณขึ้น
God’s own plan to Enhance the beauty of his creation.
(ก๊อด โอว์น แพลน ทู เอ็นแฮ๊นซ เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ ฮิส คริเอฌัน)
แผนการของพระเจ้าที่จะเเต่งเติมความสวยงามเให้กับสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาเอง