Worth แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Worth แปลว่า

Worth
(Worth อ่านว่า เวิร์ธ)
Worth แปลว่า คุ้มค่า [n. adj.]

ตัวอย่างประโยค Worth ภาษาอังกฤษ

He’s a sweet boy. I think it would be Worth it.
(อีส ซา สวี้ท บอย ไอ ธิงค อิท วูด บี เวิธ อิท)
เขาเป็นเด็กดีนะ แม่ว่ามันคุ้มค่า

‘If they save even one life’ “‘… it would be Worth it.’
(อิฟ เฑ เซฝ อีเฝ็น วัน ไลฟ อิท วูด บี เวิธ อิท)
ถ้าพวกเค้าช่วยได้แม้เพียง 1 ชีวิต “..นั่นก็คุ้มค่าเพียงพอ”

But I feel like using my strength was Worth it, and my hard work paid off…
(บัท ไอ ฟีล ไลค ยูสซิง มาย ซทเร็งธ วอส เวิธ อิท , แอ็นด มาย ฮาด เวิค เพลด ออฟฟ)
แต่ชั้นรู้สึกอยากจะใช้พลังที่มีอยู่ให้มีค่า,จะได้คุ้มค่าต่อการทำงานหนัก

How can you take so many tasters and then say 20 cents Worth please?
(เฮา แค็น ยู เทค โซ เมนอิ tasters แซน เด็น เซ 20 เซ็นท เวิธ พลีส)
เธอมาชิมซะเยอะแยะแล้วบอกว่าซื้อแค่ 20 เซนต์ได้ยังไงกัน?

To ask for 200 won’s Worth after tasting is a little…. How can you take so many tasters and then say 20 cents Worth please?
(ทู อาซค ฟอ 200 ว็อน เวิธ อาฟเทอะ tastings อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เฮา แค็น ยู เทค โซ เมนอิ tasters แซน เด็น เซ 20 เซ็นท เวิธ พลีส)
ต้องการซื้อแค่ 200 วอนหลังจากชิมไปซะเยอะ… มาชิมซะเยอะแยะแล้วบอกว่าซื้อแค่ 20 เซนต์ได้ยังไงกัน?

How can you take so many tasters and then say 20 cents Worth please? No
(เฮา แค็น ยู เทค โซ เมนอิ tasters แซน เด็น เซ 20 เซ็นท เวิธ พลีส โน)
มาชิมซะเยอะแยะแล้วบอกว่าซื้อแค่ 20 เซนต์ได้ยังไงกัน? ไม่นะ

No [To ask for 200 won’s Worth after tasting is a little….] How can you take so many tasters and then say 20 cents Worth please?
(โน [ ทู อาซค ฟอ 200 ว็อน เวิธ อาฟเทอะ tastings อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ] เฮา แค็น ยู เทค โซ เมนอิ tasters แซน เด็น เซ 20 เซ็นท เวิธ พลีส)
ไม่

I meant can I get 200 won’s Worth of everything!
(ไอ เม็นท แค็น นาย เก็ท 200 ว็อน เวิธ อ็อฝ เอ๊วี่ติง !)
ชั้นหมายถึงว่าชั้นจะสามารถใช้ 200 วอนที่มีค่านี้ซื้อมันทั้งหมดได้!

5000 won’s Worth of sesame leaves
(5000 ว็อน เวิธ อ็อฝ เซซอะมี ลีฝ)
ห้าพัววอนค่าใบงา

5000 won’s Worth of octupus
(5000 ว็อน เวิธ อ็อฝ octupus)
ห้าพัววอนค่าปลาหมึกยักษ์

And a young scientist will be Worth 20 old politicians.
(แอ็นด อะ ยัง ไซเอ็นทิซท วิล บี เวิธ 20 โอลด พอลิทีฌแอ็น)
และนักวิทยาศาสตร์หนุ่มหนึ่งคน มีค่าพอ ๆ นักการเมืองแก่ๆ 20 คนเชียวนะ

Sasha was Worth a hundred times a man like Yuri.
(ซาสชา วอส เวิธ อะ ฮันดเร็ด ไทม ซา แม็น ไลค Yuri)
ซาช่าเป็นสุภาพบุรุษ กว่ายูริเป็นร้อยเท่า

…he might be Worth talking to. “
(ฮี ไมท บี เวิธ ทอคอิง ทู)
บางทีอาจจะคุ้มค่าที่คุยด้วยก็ได้

Only buying 2 dollars Worth but…
(โอ๊นลี่ บายอิ้ง 2 ดอลเลอะ เวิธ บัท)
ซื้อแค่ $2.00 เท่านั้น แต่…

Well, at least someone thinks I’m Worth a weapon.
(เวลล , แอ็ท ลีซท ซัมวัน ทริ๊งค แอม เวิร์ธ อะ เว๊พ่อน)
อย่างน้อยบางคนก็คิดว่า ฉันคู่ควรพกอาวุธ

Let’s prove that Moroi blood is Worth protecting.
(เล็ท พรู๊ฝ แดท Moroi บลัด อีส เวิร์ธ โพเทคติง)
มาพิสูจน์กันเถอะ ว่าสายเลือดโมรอยน่ะ มีค่าแก่การถูกคุ้มครอง

He never liked teaching Worth a damn. Nobody talked about the good stuff.
(ฮี เน๊เฝ่อร์ ลิค ทีชอิงส เวิร์ธ อะ แดมนํ โนบอดี้ ท๊อล์ค อะเบ๊าท เดอะ กู๊ด สทั๊ฟฟ)
เขาไม่เคยสอนสิ่งมีค่าอันใดเลย ไม่มีใครเอ่ยถึงด้านดี

Some things, though, like the silver, that’s Worth a pretty penny.
(ซัม ทริง , โธ , ไล๊ค เดอะ ซิ๊ลเฝ่อร , แด้ท เวิร์ธ อะ พริ๊ทที่ เพนนี)
พวกเครื่องเงินอาจจะขายได้ราคางาม

I don’t think it’s Worth it for us to change our entire lives over that kind of time.
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิทซ เวิร์ธ อิท ฟอร์ อัซ ทู เช้งจํ เอ๊า เอ็นไทรํ ไล้ฝ โอ๊เฝ่อร แดท ไคนด์ อ็อฝ ไทม์)
ฉันไม่คิดว่ามันจะมีค่ากับเราเลยที่จะ แลกทั้งชีวิตกับเวลาแบบนั้น

Yeah. It’s Worth twice that.
(เย่ อิทซ เวิร์ธ ทไวซ แดท)
เขาเป็นคนอันตราย,บิลลี่ ไม่ใช่

that is Worth anything
(แดท อีส เวิร์ธ เอนอิธิง)
ที่พอจะมีค่าบ้าง

I always want to know if it might be Worth it.
(ไอ ออลเว ว้อนท ทู โนว์ อิ๊ฟ อิท ไมท บี เวิร์ธ อิท)
ผมก็อยากรู้ว่า ผมจะมีค่าตัวสักเท่าไร

is a law not Worth following.
(อีส ซา ลอว์ น็อท เวิร์ธ ฟอลโละอิง)
เป็นกฎหมายที่ไม่คู่ควรให้ปฏิบัติตาม

Did you learn anything Worth repeating?
(ดิด ยู เลิร์น เอนอิธิง เวิร์ธ รีปพิธดิง)
เธอเรียนรู้อะไรที่จะเล่าซ้ำมั่งล่ะ?

Loving you was Worth everything to me.
(ลัฝอิง ยู วอส เวิร์ธ เอ๊วี่ติง ทู มี)
การได้รักคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฉัน