Poisonous แปลว่า

พฤษภาคม 1, 2019 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Poisonous แปลว่า

Poisonous
(Poisonous อ่านว่า พอยสนัซ)
Poisonous แปลว่า เป็นพิษ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Poisonous ภาษาอังกฤษ

are fucked up, Poisonous choices.
(อาร์ ฟัค อั๊พ , พอยสนัซ ช๊อยซํ)
มันก็เฮงซวย และก็เน่าสุดๆ
Could be a Poisonous gas cloud.
(เคิด บี อะ พอยสนัซ แก๊ซ คลาวดํ)
มันอาจจะมีแก๊ซพิษอยู่ก็ได้