Think Of แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Think Of แปลว่า

Think Of
(Think Of อ่านว่า ทริ๊งค อ็อฝ)
Think Of แปลว่า คิดถึง นึกถึง [vt.]

ตัวอย่างประโยค Think Of ภาษาอังกฤษ

Now, why didn’t I Think Of that? Well, you’re too close to the project.
(เนา , ฮไว ดิ๊นอิน ไอ ธิงค อ็อฝ แดท เว็ล , ยัวร์ ทู คโลส ทู เดอะ พรอจเอ็คท)
เอาล่ะ ตอนนี้ผมคือใครนะ? ไม่เอาน่า

Well, Think Of it as one of those times when you surprise yourself.
(เว็ล , ธิงค อ็อฝ อิท แอ็ส วัน อ็อฝ โฑส ไทม ฮเว็น ยู เซิพไรส ยุรเซลฟ)
งั้นก็คิดซักครั้งนึง ตอนนายเซอร์ไพรสตัวเองซะ!

I bet you’re gonna Think Of something.
(ไอ เบ็ท ยัวร์ กอนนะ ธิงค อ็อฝ ซัมติง)
พนันได้ว่าคุณต้องได้อะไร บางอย่างแน่ๆ

Tried to Think Of reasons not to have a baby now.
(ทไร ทู ธิงค อ็อฝ รี๊ซั่น น็อท ทู แฮ็ฝ อะ เบบิ เนา)
พยายามไล่จับมันที่ไปไล่บอลที่ฟาวล์ในสนาม

Just Think Of the numbers it would get.
(จัซท ธิงค อ็อฝ เดอะ นัมเบอะ ซิท วูด เก็ท)
ลองคิดดูสิ เราจะได้คนดูเพิ่มอีกเท่าไร

Whenever you Think Of the Family
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ธิงค อ็อฝ เดอะ แฟมอิลิ)
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดถึงเหล่า Family

The time is passing… and he can’t Think Of anything…
(เดอะ ไทม อีส พาซซิง แอ็นด ฮี แค็นท ธิงค อ็อฝ เอนอิธิง)
เวลาผ่านไป…และเขายังนึกไม่ออกเลย

Hold on! What was the village? [The time is passing… and he can’t Think Of anything…]
(โฮลด ออน ! ฮว็อท วอส เดอะ ฝีลลิจ [ เดอะ ไทม อีส พาซซิง แอ็นด ฮี แค็นท ธิงค อ็อฝ เอนอิธิง ])
หยุดก่อน! หมู่บ้านอะไรนะ? [ เวลาผ่านไป…และเขายังคิดไม่ออก ]

Did you Think Of an alibi? Oh, yes.
(ดิด ยู ธิงค อ็อฝ แอน แอลอิไบ โอ , เย็ซ)
พี่ดับเองรึเครื่องมันดับอ่ะ? พวกเรามาถึงแล้ว!

Oppa, you were really impressive, how did you even Think Of doing that…
(Oppa , ยู เวอ ริแอ็ลลิ อิมพเรซซิฝ , เฮา ดิด ยู อีเฝ็น ธิงค อ็อฝ ดูอิง แดท)
อุปป้า พี่น่าประทับใจมาก พี่คิดได้ยังไงว่าจะทำแบบนี้…..

Don’t you even Think Of cutting it!
(ด้อนท์ ยู อีเฝ็น ธิงค อ็อฝ คัททิง อิท !)
อย่าแม้กระทั่งคิดที่จะตัดนะ

Okay, then. What did everyone Think Of The Sun Also Rises?
(โอเค , เด็น ฮว็อท ดิด เอ๊วี่วัน ธิงค อ็อฝ เดอะ ซัน ออลโซ ไรส)
โอเค ทุกคนคิดยังไงกับหนังสือ “The Sun Also Rises”

But I only Think Of you as an oppa
(บัท ไอ โอ๊นลี่ ธิงค อ็อฝ ยู แอ็ส แอน oppa)
แต่ฉันคิดกับพี่แค่พี่ชายเท่านั้น

Just Think Of it as jajangmyun and eat it
(จัซท ธิงค อ็อฝ อิท แอ็ส jajangmyun แอ็นด อีท ดิธ)
แค่คิดว่ามันเป็นจาจังมยอนและกินมันสิ

What did you Think Of the scary screen saver?
(ว๊อท ดิด ยู ทริ๊งค อ็อฝ เดอะ สเกลี่ สครีน saver)
เธอคิดยังไงกับสกรีนเซฟเวอร์อันน่ากลัวนั่นน่ะ

Like, how my life become screwed? Ever Think Of that?
(ไล๊ค , ฮาว มาย ไล๊ฟ บีคัม สครูว์ เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค อ็อฝ แดท)
เคยคิดบ้างไหม

No. Our personality or this thing we Think Of as ourself..
(โน เอ๊า เพอร์ซันแน๊ลิที่ ออ ดิส ทริง วี ทริ๊งค อ็อฝ แอส ourself)
ไม่ บุคลิกของเรา หรือสิ่งที่เราคิด

Well, when I Think Of Elias..
(เวลล , เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ Elias)
เอ่อ เมื่อฉันคิดถึงอีเลียส

And every time I do something, I Think Of what he would say:
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ดู ซัมติง , ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ว๊อท ฮี เวิด เซย์ 🙂
ทุกครั้งที่ฉันทำอะไร ฉันคิดถึงสิ่งที่เขาพูด

they make me Think Of those Japanese monks, you know, impermanence.
(เด เม้ค มี ทริ๊งค อ็อฝ โฑส แจพะนิส มั๊งค , ยู โนว์ , อิมเพอร์เมนแนน)
พวกเขาทำให้ผมคิดถึงพระญี่ปุ่น ความไม่ยั่งยืน

I look at them and it makes me Think Of when we met.
(ไอ ลุ๊ค แกท เด็ม แอนด์ ดิท เม้ค มี ทริ๊งค อ็อฝ เว็น วี เม็ท)
ฉันมองไปที่พวกเขา และมันทำให้คิดถึงเมื่อยามเราพบกันครั้งแรก

I Think Of him every day.
(ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ฮิม เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
ฉันนึกถึงเขาทุกๆวัน

I Think Of a whale.
(ไอ ทริ๊งค อ็อฝ อะ วาล)
เหมือนปลาวาฬ

people Think Of it as just a business decision.
(พี๊เพิ่ล ทริ๊งค อ็อฝ อิท แอส จั๊สท ดา บีสเน็ซ ดีซิ๊ชั่น)
คนทั่วไปก็คิดว่า นี่เป็นแค่การตัดสินใจทางธุรกิจ

you know when I Think Of Chuck E. Cheese
(ยู โนว์ เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ชัค อี ชี๊ส)
อย่างเวลาที่นึกถึงร้านชัคกีชีส