Sound แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Sound แปลว่า

Sound
(Sound อ่านว่า ซาวน์ด)
Sound แปลว่า เสียง [adj. n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Sound ภาษาอังกฤษ

I know this is gonna Sound crazy…
(ไอ โน ดีซ ซิส กอนนะ เซานด คเรสิ)
ฉันรู้ๆ ฉันขอโทษ เข้าใจละนะ?

I’m just a blessedly Sound sleeper.
(แอม จัซท ดา blessedly เซานด ซลีพเออะ)
ผมมันมีบุญเวลานอน

he gets to drone on and Sound presidential.
(ฮี เก็ท ทู ดโรน ออน แอ็นด เซานด พเรสิเดนแฌ็ล)
เขาพูดราบเรียบน่าเบื่อ และโทนเสียงอย่าง ปธน.

It didn’t Sound too arrogant or self serving?
(อิท ดิ๊นอิน เซานด ทู แอโระแก็นท ออ เซ็ลฟ เซิฝวิง)
มันฟัง ดูเหมือนหยิ่ง หรือมาแก้ตัวอะไรมั้ย?

was beginning to Sound like a rational response.
(วอส บีกีนนิง ทู เซานด ไลค เก แรฌอะแน็ล ริซพอนซ)
เริ่มต้นราวกับว่า มีการตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล

His voice slowly becoming more quiet~ How is it different? Does my voice Sound shaky to you?
(ฮิส ฝอยซ ซโลลิ บิคัมอิง โม quiet~ เฮา อีส ซิท ดีฟเฟอะเร็นท โด มาย ฝอยซ เซานด เฌคอิ ทู ยู)
เสียงของเขาค่อย ๆ เงียบลง~ มันต่างกันยังไง? นายไม่ได้ยินเสียงที่สั่้นของฉันเหรอ?

That Sound of the water dripping puts a chill down my spine…
(แดท เซานด อ็อฝ เดอะ วอเทอะ ดรีพพิง พัท ซา ชิล เดาน มาย ซไพน)
เสียงน้ำหยดนั่นทำให้ฉันเย็นไปถึงกระดูกสันหลังเลย..

That really does Sound like Lee Jinwook! [The Elder’s partner VJ feeling uneasy]
(แดท ริแอ็ลลิ โด เซานด ไลค ลี Jinwook ! [ ดิ เอลเดอะ พาทเนอะ VJ ฟีลอิง อะนีสิ ])
เสียงนั่นเหมือนลีจินวุคจริงๆ

The siren Sound fills the room.
(เดอะ ไซเร็น เซานด ฟิล เดอะ รุม)
เสียงหวอดังไปทั่วห้อง

Jongook? (Jongkook and good meat Sound similar in Korean)
(Jongook (Jongkook แอ็นด กุด มีท เซานด ซีมอิเลอะ อิน โคะรีแอ็น ))
จองกุ๊ก??\ (จองกุ๊ก หมายถึงอาหารมื้อดีๆ ในเสียงภาษาเกาหลี )

You Sound really pathetic~
(ยู เซานด ริแอ็ลลิ pathetic~)
เสียงพี่ดูเศร้า ๆนะ~

How is it different? Does my voice Sound shaky to you?
(เฮา อีส ซิท ดีฟเฟอะเร็นท โด มาย ฝอยซ เซานด เฌคอิ ทู ยู)
นายทำดีที่สุดได้แค่นี้เองเหรอ ไม่นะ ชั้นทำได้ ชั้นทำได้น่า

The Sound frequency triggers the explosion.
(เดอะ เซานด ฟรีคเว็นซิ ทรีกเกอะ ดิ เอ็คซพโลฉัน)
ซึ่งใช้คลื่นเสียงในการจุดระเบิด

God, you Sound like a crazy person.
(ก็อด , ยู เซานด ไลค เก คเรสิ เพ๊อร์ซั่น)
พระเจ้า เสียงยังกับคุณเสียสติไปแล้ว

Listen, it’s gonna Sound crazy,
(ลิ๊สซึ่น , อิทซ กอนนะ เซานด คเรสิ ,)
ฟังนะ ถึงมันจะฟังดูบ้าๆ

All we can hear is the Sound of our own breathing.
(ออล วี แค็น เฮีย อีส เดอะ เซานด อ็อฝ เอ๊า โอน บรีสดิง)
พวกเรายังคงได้ยินเสียง ลมหายใจของเราเอง

You Sound stupid, Daesung~
(ยู เซานด ซทยูทิด , Daesung~)
เธอเหมือนโง่ แดซอง

It does Sound kind of great.
(อิท โด ซาวน์ด ไคนด์ อ็อฝ เกรท)
ฟังดู ก็ไม่เลวนะ

Know what that is? It doesn’t Sound good.
(โนว์ ว๊อท แดท อีส ซิท ดัสอินท ซาวน์ด กู๊ด)
คืออะไรรู้ใช่มั้ย ฟังดูแย่นะ

Doesn’t that Sound nice?
(ดัสอินท แดท ซาวน์ด ไน๊ซ์)
นั่นไม่ดีเหรอ?

That, that doesn’t Sound so good either.
(แดท , แดท ดัสอินท ซาวน์ด โซ กู๊ด ไอ๊เทร่อ)
ไม่ควรพูดอย่างนั้น พูดดีๆก็ได้

That doesn’t Sound so good, for your whole thing.
(แดท ดัสอินท ซาวน์ด โซ กู๊ด , ฟอร์ ยุร โฮล ทริง)
ฟังดูไม่ดีสำหรับเรื่องทั้งหมดของคุณ

I used to wake up to that Sound of your eyes opening and closing.
(ไอ ยู๊ส ทู เว้ค อั๊พ ทู แดท ซาวน์ด อ็อฝ ยุร อาย โอเพะนิง แอนด์ โครสซิง)
ผมเคยตื่นขึ้นมาเพราะเสียงของคุณเมื่อลืมตาขึ้นและปิดตาลง

I made some Sound investments. Oh, I bet you did.
(ไอ เมด ซัม ซาวน์ด อินเฝซทเม็น โอ , ไอ เบ๊ท ยู ดิด)
ผมลงทุนทำบางอย่าง โอ้,ผมเชื่อว่าคุณทำ

It could be a Sound bite of knowledge or a ritual.
(อิท เคิด บี อะ ซาวน์ด ไบ้ท์ อ็อฝ นอลเอ็จ ออ รา รีชอวล)
มันอาจเป็นคำคมเท่ ๆ หรือพิธีกรรมสักอย่าง