Tuxedo แปลว่า

เมษายน 30, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Tuxedo แปลว่า

Tuxedo
(Tuxedo อ่านว่า ทัคซีโด)
Tuxedo แปลว่า ทักซิโด้ [n.]

ตัวอย่างประโยค Tuxedo ภาษาอังกฤษ

I heard about you big ticket advice, Gerry’s Tuxedos, Harvard Bartending Course.
(ไอ เฮิด อะเบ๊าท ยู บิ๊ก ทิ๊คเค๊ท แอดไฝ๊ซ์ , Gerrys ทัคซีโด , ฮาดหวาด บาร์เทนดิง คอร์ส)
ฉันได้ยินว่านายมีตั๋วพิเศษกับแกร์รี่ เท็คซิโด, คอร์สบาร์เทนเดอร์ฮาร์ดเวิร์ด
Look at him. He’s wearing my fucking Tuxedo.
(ลุ๊ค แกท ฮิม อีส เวียริง มาย ฟัคอิง ทัคซีโด)
ดูเขาสิ เขากำลังสวมทักซิโดของฉัน
What I really need is a, uh, Tuxedo,
(ว๊อท ไอ ริแอ็ลลิ นี๊ด อีส ซา , อา , ทัคซีโด ,)
ที่ผมต้องการคือ เอ่อ ทักซิโด้