Sounding แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Sounding แปลว่า

Sounding
(Sounding อ่านว่า ซาวน์ดิง)
Sounding แปลว่า การทำให้เกิดเสียง [adj.]

ตัวอย่างประโยค Sounding ภาษาอังกฤษ

They’re already Sounding off about checkbook journalism.
(เดรว ออลเรดอิ เซานดิง ออฟฟ อะเบาท checkbook เจอแนะลิสม)
พวกเขาอ่านสัญญาณ\ นักจัดรายการออก
Sorry if I’m Sounding hesitant.
(ซ๊อรี่ อิ๊ฟ แอม เซานดิง เฮสอิแท็นท)
ผมขอโทษ ถ้าฉันพูดเหมือนลังเล