Savor แปลว่า

เมษายน 30, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Savor แปลว่า

Savor
(Savor อ่านว่า เซเฝอะ)
Savor แปลว่า ลิ้มรส [n.]

ตัวอย่างประโยค Savor ภาษาอังกฤษ

Try to enjoy yourself. No, no, you have to Savor shopping.
(ธราย ทู เอ็นจอย ยุรเซลฟ โน , โน , ยู แฮ็ฝ ทู เซเฝอะ ชอปปิ้ง)
พยายามทำตัวให้สนุกหน่อย.ไม่ ไม่ คุณต้องช๊อปปิ้งอย่างออกรสหน่อย