Question แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Question แปลว่า

Question
(Question อ่านว่า เคว๊สชั่น)
Question แปลว่า คำถาม [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Question ภาษาอังกฤษ

I get asked that Question all the time.
(ไอ เก็ท อาซค แดท คเวซชัน ออล เดอะ ไทม)
คุณก็เอาแต่ถามฉันแบบนั้นมาตลอด

Class, it’s a simple Question of having confidence…
(คลาซ , อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล คเวซชัน อ็อฝ แฮฝวิ่ง คอนฟิเด็นซ)
นักเรียนคะ มันแค่คำถามง่ายๆ ในการมีความเชื่อมั่น

Soon as it came to Question time,
(ซูน แอ็ส ซิท เคม ทู คเวซชัน ไทม ,)
ไม่ช้ามันคงถึงคิวตอบคำถามอีกแล้ว

the whole Question of security very seriously.
(เดอะ โฮล คเวซชัน อ็อฝ ซิคยูริทิ เฝริ ซีเรียซลิ)
คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับความมั่นคง ด้วยความเคร่งเครียด

How do we frame a Question about Cambodia,
(เฮา ดู วี ฟเรม อะ คเวซชัน อะเบาท แค็มโบเดียะ ,)
เราจะจุดประกายคำถาม ประเด็นกัมพูชาไงดี

I think you frame the Question to him as a Quaker.
(ไอ ธิงค ยู ฟเรม เดอะ คเวซชัน ทู ฮิม แอ็ส ซา คเวคเออะ)
ผมว่าเราจุดประำกายคำถามให้เขา เหมือนพวกเคร่งศาสนา

That’s probably a Question you should ask David.
(แด๊ท พรอบอับลิ อะ คเวซชัน ยู ฌูด อาซค เดหวิด)
นั่นอาจเป็นคำถาม ลองไปถามเดวิทดูสิ

Again, that’s probably a Question you should…
(อะเกน , แด๊ท พรอบอับลิ อะ คเวซชัน ยู ฌูด)
อีกแล้ว นั่นบางทีอาจเป็นคำถาม นายควรจะ…

This Question is really good
(ดีซ คเวซชัน อีส ริแอ็ลลิ กุด)
คำถามนี่ดีจริงๆเลย

Hyori This Question is really good
(Hyori ดีซ คเวซชัน อีส ริแอ็ลลิ กุด)
ฮโยริ คำถามนี่ดีจริงๆเลย

Unaware of the Question topic…
(อะนะแว อ็อฝ เดอะ คเวซชัน ทอพอิค)
เป็นหัวข้อคำถามที่มิได้คาดดิดไว้…

Sunghoon’s first ever Question for us:
(Sunghoons เฟิซท เอฝเออะ คเวซชัน ฟอ อัซ 🙂
คำถามแรกของซุงฮุนที่ถามพวกเรา:

It was stoic Sunghoon’s first question… Sunghoon’s first ever Question for us:
(อิท วอส ซโทอิค Sunghoons เฟิซท คเวซชัน Sunghoons เฟิซท เอฝเออะ คเวซชัน ฟอ อัซ 🙂
มันเป็นคำถามแบบปลงตกของซุงฮุน… คำถามแรกของซุงฮุนที่ถามพวกเรา:

The Question that is sensitive to all idols
(เดอะ คเวซชัน แดท อีส เซนซิทิฝ ทู ออล ไอดัล)
คำถามที่อ่อนไหวสำหรับ Idol

Read the Question quickly!
(เร็ด เดอะ คเวซชัน ควีคลิ !)
อ่านคำถามมาเร็วๆ!

This Question is so biased towards Hyori…
(ดีซ คเวซชัน อีส โซ ไบแอ็ซ ทูวอด Hyori)
คำถามนี้ลำเอียงไปที่เฮียวริ

It is not for Hyori, the Question was already like that!
(อิท อีส น็อท ฟอ Hyori , เดอะ คเวซชัน วอส ออลเรดอิ ไลค แดท !)
มันไม่ใช่เฮียวริ คำถามมันเป้นแบบนั้นอยู่แล้ว

And I’ll answer that Question when I get back from D.C.
(แอ็นด อิล อานเซอะ แดท คเวซชัน ฮเว็น นาย เก็ท แบ็ค ฟร็อม ดี ซี)
และคำถามนั่น ฉันจะตอบ\ เมื่อกลับมาจาก ดี.ซี.

Excuse me. Just one Question before we start.
(เอ็คซคยูซ มี จัซท วัน คเวซชัน บิโฟ วี ซทาท)
โทษทีนะ ก่อนที่จะเริ่ม ขอถามอะไรหน่อย

Hyori’s collar? Yes [Unaware of the Question topic…]
(Hyoris คอลเลอะ เย็ซ [ อะนะแว อ็อฝ เดอะ คเวซชัน ทอพอิค ])
ฮโยริ ไม่มีใครบอกให้เธอทำนานขนาดนั้น ทำไมเธอถึงแร็ปนานขนาดนั้นล่ะ

the only lingering Question is: What will Sean Jackson do?
(ดิ โอ๊นลี่ ลีงเกอะริง เคว๊สชั่น อีส : ว๊อท วิล ซีน แจคสัน ดู)
แต่ปัญหาที่ยังคงอยู่ก็คือ “แล้วฌอน แจคสันจะทำอะไร?”

I wanted to ask her one Question about Dean Jackson.
(ไอ ว้อนท ทู อาสคฺ เฮอ วัน เคว๊สชั่น อะเบ๊าท ดีน แจคสัน)
ผมอยากจะถามเธอสักสอง สามคำถามเรื่องดอน แจ๊กสัน

I need to be able to ask Dean Jackson one Question on camera.
(ไอ นี๊ด ทู บี เอ๊เบิ้ล ทู อาสคฺ ดีน แจคสัน วัน เคว๊สชั่น ออน แค๊เมร่า)
ผมขอถามคำถามฌอน แจ๊กสันคำถามเดียวออกอากาศได้มั้ยครับ

I know it’s just a dumb Question but…
(ไอ โนว์ อิทซ จั๊สท ดา ดัมบ เคว๊สชั่น บั๊ท)
มันเป็นคำถามโง่ๆ

It’s only a Question about when it’s going to happen.
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ เคว๊สชั่น อะเบ๊าท เว็น อิทซ โกอิ้ง ทู แฮ๊พเพ่น)
มันจะเป็นเพียงคำถาม ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่