Head Up แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Head Up แปลว่า

Head Up
(Head Up อ่านว่า เฮด อั๊พ)
Head Up แปลว่า ออกรวง งอก ขึ้น [phrv.]

ตัวอย่างประโยค Head Up ภาษาอังกฤษ

Hold your Head Up high…
(โฮลด์ ยุร เฮด อั๊พ ไฮฮ)
เชิดหน้า ให้สูงเอาไว้
Sure. Yeah. Let’s Head Up to the champ’s suite. Sure.
(ชัวร์ เย่ เล็ท เฮด อั๊พ ทู เดอะ แช๊มพํ ซวีท ชัวร์)
ได้ไป ไปที่ห้องของแชมป์กันเลย