Glare แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Glare แปลว่า

Glare
(Glare อ่านว่า กแล)
Glare แปลว่า แสงจ้า ถลึงตา ขมึง [vi.]

ตัวอย่างประโยค Glare ภาษาอังกฤษ

Glare: Then, now?
(กแล : เด็น , เนา)
ฮโยริจ้องแดซอง: แล้วตอนนี้ล่ะ?
Glare
(กแล)
จ้อง
Okay, baby, now you got to Glare, give out the red eye.
(โอเค , เบ๊บี้ , นาว ยู ก็อท ทู กแล , กี๊ฝ เอ๊าท เดอะ เร้ด อาย)
โอเค ที่รัก ทำตาดุๆ สิ จ้องแบบถลึงตาเลย