Fronts แปลว่า

เมษายน 29, 2019 [sl.] Slang (คำสแลง), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Fronts แปลว่า

Fronts
(Fronts อ่านว่า ฟร๊อนท)
Fronts แปลว่า เสื้อผ้า เสื้อแจ็กเก็ตกีฬา [sl.]

ตัวอย่างประโยค Fronts ภาษาอังกฤษ

Two Fronts meeting,
(ทู ฟร๊อนท มีทอิง ,)
สองมวลอากาศเจอกันน่ะ