Starting แปลว่า

กุมภาพันธ์ 26, 2018 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Starting แปลว่า

Starting
(Starting อ่านว่า สท๊าร์ททิง)
Starting แปลว่า ที่เริ่มต้น [n.]

ตัวอย่างประโยค Starting ภาษาอังกฤษ

I’m Starting to figure out what makes you tick.
(แอม ซทาททิง ทู ฟีกยุร เอาท ฮว็อท เมค ยู ทิค)
ผมเริ่มรู้แล้วว่าลึกๆ แล้วคุณเป็นยังไง

their income taxes are Starting this week.
(แด อีนคัม แท๊กเซซ แซร์ ซทาททิง ดีซ วีค)
ภาษีรายได้จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้

For the record, I’m gonna be Starting with John’s idea.
(ฟอ เดอะ เรคออด , แอม กอนนะ บี ซทาททิง วิฑ จอน ไอดีอะ)
ตอนเริ่มอัดเทป ผมจะตั้งต้นถาม ตามไอเดียของจอห์น

David, Starting with camera two,
(เดหวิด , ซทาททิง วิฑ แคมเออะระ ทู ,)
เดวิท เริ่มด้วยกล้องสอง

David, we’re Starting with camera two in four,
(เดหวิด , เวีย ซทาททิง วิฑ แคมเออะระ ทู อิน โฟ ,)
เดวิท เราจะเริ่มด้วย กล้องสองในสี่

David, Starting on camera three in four, three, two and…
(เดหวิด , ซทาททิง ออน แคมเออะระ ธรี อิน โฟ , ธรี , ทู แอ็นด)
เดวิท เริ่มที่กล้องสามในสี่ สาม สอง และ …

Oppa, we’re Starting the award show!
(Oppa , เวีย ซทาททิง ดิ อะวอด โฌ !)
พี่ เราต้องเริ่มการประกาศรางวัลแล้วนะ!

Putting the culprit back into place and Starting over…
(พูทดิง เดอะ คัลพริท แบ็ค อีนทุ พเลซ แอ็นด ซทาททิง โอเฝอะ)
ส่งตัวนักโทษไป และเริ่มทำอีกรอบนึง…

Already frantically Starting the voting!!
(ออลเรดอิ ฟแรนทิแค็ลลิ ซทาททิง เดอะ votings ! !)
แล้วก็ลงคะแนนอย่างเมามันก็เริ่มต้นขึ้น

The Short Elder already Starting to explore
(เดอะ ฌอท เอลเดอะ ออลเรดอิ ซทาททิง ทู เอ็คซพโล)
ผู้เฒ่าตัวเตี้ยเริ่มต้นสำรวจ

Jaesuk is Starting to ask more questions Do you know?
(Jaesuk อีส ซทาททิง ทู อาซค โม คเวซชัน ดู ยู โน)
แจซอกเริ่มถามคำถามเพิ่ม คุณยายรู้ไหม?

Jaesuk is Starting to ask more questions
(Jaesuk อีส ซทาททิง ทู อาซค โม คเวซชัน)
แจซอกเริ่มถามคำถามเพิ่ม

I don’t know. [Jaesuk is Starting to ask more questions]
(ไอ ด้อนท์ โน [ Jaesuk อีส ซทาททิง ทู อาซค โม คเวซชัน ])
ฉันไม่รู้. [แจซอกเริ่มถามคำถามเพิ่ม]

The merciless truck heading back to the Starting point
(เดอะ เมอซิเล็ซ ทรัค เฮดอิง แบ็ค ทู เดอะ ซทาททิง พอยนท)
รถบรรทุกโหดร้าย หันกลับไปที่จุดเริ่มต้น

Clap 3 times, start! [The merciless truck heading back to the Starting point]
(คแล็พ 3 ไทม , ซทาท ! [ เดอะ เมอซิเล็ซ ทรัค เฮดอิง แบ็ค ทู เดอะ ซทาททิง พอยนท ])
ปรบมือ3ครั้ง..เริ่ม รถบรรทุกโหดร้าย หันกลับไปที่จุดเริ่มต้น

Leaving Yejin at the Starting point…
(ลีฝอิงส Yejin แอ็ท เดอะ ซทาททิง พอยนท)
ทิ้ง เยจิน ไว้ที่จุดเริ่มต้น

Ah! Hyori! Starting the body gag?
(อา ! Hyori ! ซทาททิง เดอะ บอดอิ แก็ก)
อ่า! ฮโยริ! จะเริ่มเล่นมุขอีกแล้ว

I’m stuffed. I’m Starting to get food coma.
(แอม ซทัฟ แอม ซทาททิง ทู เก็ท ฟูด โคมะ)
ผมเริ่มอิ่มแล้ว เริ่มปวดท้องแล้วด้วย

Once I bring the water over, you’ll Starting working right?
(วันซ ไอ บริง เดอะ วอเทอะ โอเฝอะ , โยว ซทาททิง เวิคกิง ไรท)
ถ้าฉันเอาน้ำมาให้ เธอจะเริ่มทำงานไหม

Firstly, I’m going interview Starting with some of the eliminated contestants.
(เฟิซทลิ , แอม โกอิ้ง อีนเทิฝยู ซทาททิง วิฑ ซัม อ็อฝ ดิ อิลีมอิเนท ค็อนเทซแท็นท)
อันดับแรกเลย เราจะมาสัมภาษณ์และเริ่มคัดผู้เข้าแข่งขันบางคนออก

Junjin, after turning a round, Starting to move closer!
(Junjin , อาฟเทอะ เทินนิง อะ เรานด , ซทาททิง ทู มูฝ โคลเซอร์ !)
จุนจิน หลังจากเคลื่อนไปรอบๆก็เริ่มจะเข้ามาใกล้ๆ

All Starting the day that Ethan Shaw died.
(ออล ซทาททิง เดอะ เด แดท Ethan Shaw ได)
ทั้งหมดเริ่มหลังจากอีธาน ชอว์ตาย

cause you’re Starting to freak me out.
(คอส ยัวร์ ซทาททิง ทู ฟรีค มี เอาท)
เพราะแกเริ่มทำชั้นพะอืดพะอมแล้ว

I tell you.That shark theory’s Starting to catch on.
(ไอ เท็ล ยู แดท ฌาค ธีโอะริ ซทาททิง ทู แค็ช ออน)
บอกไรให้นะ ทฤษฎีฉลามของแกมันมั่ว

…because he had to keep Starting over from scratch.
(บิคอส ฮี แฮ็ด ทู คีพ ซทาททิง โอเฝอะ ฟร็อม ซคแร็ช)
เพราะว่าเค้าต้องเริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้นตลอด