Catastrophe แปลว่า

เมษายน 29, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Catastrophe แปลว่า

Catastrophe
(Catastrophe อ่านว่า คะแทซทโระฟี)
Catastrophe แปลว่า ภัยพิบัติ ความพินาศ ความวิบัติ [n.]

ตัวอย่างประโยค Catastrophe ภาษาอังกฤษ

As you know, Catastrophe has struck our nation.
(แอ็ส ยู โน , คะแทซทโระฟี แฮ็ส ซทรัค เอ๊า เนฌัน)
ดังที่ทราบกันอยู่ ภัยร้าย ได้คุกคามชาติของเรา