Altitude แปลว่า

เมษายน 29, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Altitude แปลว่า

Altitude
(Altitude อ่านว่า อั๊ลทิจูด)
Altitude แปลว่า ระดับความสูง [n.]

ตัวอย่างประโยค Altitude ภาษาอังกฤษ

Now, for high Altitude jumps you’re going to need oxygen and stabilizers.
(นาว , ฟอร์ ไฮฮ อั๊ลทิจูด จั๊มพ ยัวร์ โกอิ้ง ทู นี๊ด อ๊อกซีเจ้น แอนด์ stabilizers)
สำหรับการเหิรเวหา คุณต้องใช้อ๊อกซิเจน และเครื่องทรงตัว