Agile แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Agile แปลว่า

Agile
(Agile อ่านว่า แอจอิล)
Agile แปลว่า ปราดเปรียว ว่องไว [adj.]

ตัวอย่างประโยค Agile ภาษาอังกฤษ

See how Agile I am? That’s because I’m short!
(ซี เฮา แอจอิล ไอ แอ็ม แด๊ท บิคอส แอม ฌอท !)
เห็นมั๊ยว่าฉันกระฉับกระเฉงแค่ไหน? เพราะว่าฉันเตี้ยนี่เอง!