On Record แปลว่า

เมษายน 28, 2019 [idm.] Idiom (สำนวน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

On Record แปลว่า

On Record
(On Record อ่านว่า ออน เร๊คขอร์ด)
On Record แปลว่า ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติ [idm.]

ตัวอย่างประโยค On Record ภาษาอังกฤษ

Get On Record as having applied for a film permit.
(เก็ท ออน เร๊คขอร์ด แอส แฮฝวิ่ง แอ๊พพลาย ฟอร์ รา ฟิล์ม เพ๊อร์หมิท)
ให้มีบันทึกว่าเข้าไปขออนุญาตถ่ายหนัง