Rip แปลว่า

กุมภาพันธ์ 26, 2018 [vi.] Intransitive Verb (อกรรมกริยา), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Rip แปลว่า

Rip
(Rip อ่านว่า ริพ)
Rip แปลว่า ฉีก [vi.]

ตัวอย่างประโยค Rip ภาษาอังกฤษ

You have to grab it with your hand and Rip it
(ยู แฮ็ฝ ทู กแร็บ อิท วิฑ ยุร แฮ็นด แอ็นด ริพ อิท)
เราต้องจับมันด้วยมือเปล่าแล้วก็ฉีกมัน

Just grab it and Rip it off. Don’t let go!
(จัซท กแร็บ อิท แอ็นด ริพ อิท ออฟฟ ด้อนท์ เล็ท โก !)
แค่จับแล้วก็ดึงมันออก อย่าปล่อยนะ!

1:1 private tutoring Rip from head to tail with all your strength!
(1 : 1 พไรฝิท tutorings ริพ ฟร็อม เฮ็ด ทู เทล วิฑ ออล ยุร ซทเร็งธ !)
1;1 การติวแบบตัวต่อตัว ดึงจากหัวจรดหางด้วยพละกำลังทั้งหมดของคุณ!

It’s like she’s coaching him [1:1 private tutoring] Rip from head to tail with all your strength!
(อิทซ ไลค ชี coachings ฮิม [ 1 : 1 พไรฝิท tutorings ] ริพ ฟร็อม เฮ็ด ทู เทล วิฑ ออล ยุร ซทเร็งธ !)
เหมือนเธอกำลังติวให้เค้าเลยล่ะ [1;1 การติวแบบตัวต่อตัว] ดึงจากหัวจรดหางด้วยพละกำลังทั้งหมดของคุณ!

Yes! Rip it off!
(เย็ซ ! ริพ อิท ออฟฟ !)
ใช่ ดึงมันออก!

Trying to Rip open the sealed red pepper paste container
(ทไรอิง ทู ริพ โอเพ็น เดอะ ซีล เร็ด เพพเพอะ เพซท ค็อนเทนเออะ)
พยายามฉีกเพื่อเปิดกล่องพริกแดง

So first, we need to lift the bag and Rip the bottom and it’ll all pour out
(โซ เฟิซท , วี นีด ทู ลิฟท เดอะ แบ็ก แอ็นด ริพ เดอะ บอตตัม แอ็นด อิว ออล โพ เอาท)
ก่อนอื่นเราต้องยกกระสอบนี้ขึ้นแล้วก็เทมันออกมา

Next step: Rip the bag to get the sawdust on the ground
(เน็คซท ซเท็พ : ริพ เดอะ แบ็ก ทู เก็ท เดอะ sawdust ออน เดอะ กเรานด)
ขั้นต่อไป: ตัดกระสอบให้ขี้เลื่อยหล่นบนพื้น

Actually, let’s just Rip that out.
(แอคชัวลิ , เล็ท จัซท ริพ แดท เอาท)
เอาเป็นว่าฉีกทิ้งเลยดีกว่า

grip it and Rip it.
(กริพ อิท แอ็นด ริพ อิท)
จับมัน และ เหวี่ยงมัน

We need to Rip the nets and…
(วี นีด ทู ริพ เดอะ เน็ท แซน)
เราต้องตัดอวน และ…

You need to Rip the nets.
(ยู นีด ทู ริพ เดอะ เน็ท)
คุณต้องตัดอวน

Can we Rip them?
(แค็น วี ริพ เฑ็ม)
เราตัดมันได้มั้ย

If you’re lucky, they’ll just Rip you apart,
(อิ๊ฟ ยัวร์ ลัคคิ , เด๊ว จั๊สท ริพ ยู อะพาร์ท ,)
ถ้าคุณโชคดี มันก็จะแค่ดึงคุณออกเป็นชิ้นๆ

that you had anything to do with that, I will Rip your…
(แดท ยู แฮ็ด เอนอิธิง ทู ดู วิธ แดท , ไอ วิล ริพ ยุร)
เธอเกี่ยวข้องอะไรด้วย ฉันจะหักคอ…

She let me Rip her panties off as soon as I stuck my tongue in her mouth.
(ชี เล็ท มี ริพ เฮอ แพนดีสฺ ออฟฟ แอส ซูน แอส ซาย ซทัค มาย ทั๊ง อิน เฮอ เม๊าธ)
เธอให้ผมกระชากกางเกงในออก ทันทีที่ผมแหย่ลิ้นเขาไปในปากของเธอ

He says that he wants to Rip you apart.
(ฮี เซย์ แดท ฮี ว้อนท ทู ริพ ยู อะพาร์ท)
เขาบอกว่าจะฉีกร่างท่าน

I get it. Ripping for you… You want to Rip things, okay?
(ไอ เก็ท ดิธ รีพพิง ฟอร์ ยู ยู ว้อนท ทู ริพ ทริง , โอเค)
ฉันรู้ว่า… การฉีกของนาย… นายอยากจะฉีกบางสิ่ง ใช่ไม๊ ?

Fuck you! Fuck you! I’m gonna Rip you up, bitch!
(ฟัค ยู ! ฟัค ยู ! แอม กอนนะ ริพ ยู อั๊พ , บิช !)
ไอ้เลว ไอ้เลว ฉันจะมาฉีกเนื้อแก

I saw him Rip Danny to confetti in front of me.
(ไอ ซอว์ ฮิม ริพ แดนนี่ ทู ค็อนเฟททิ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
ฉันเห็นเขาฉีกแดนนี่เป็นชิ้นเล็กๆ ต่อหน้าฉันเลย

plunge your hands in and Rip him apart.
(พลันจ ยุร แฮนด์ ซิน แอนด์ ริพ ฮิม อะพาร์ท)
ดันมือตัวเองเข้าใปและฉีกเขาเป็นชิ้นๆ

Yeah, we just Rip out a page from our own playbook.
(เย่ , วี จั๊สท ริพ เอ๊าท ดา เพจ ฟรอม เอ๊า โอว์น playbook)
รู้ เราก็แค่ต้องหาเล่ห์กลสักหน้าหนึ่งจาก playbook ของเรา

She had them filed into fangs so she could Rip people’s throats out.
(ชี แฮ็ด เด็ม ไฟล์ อิ๊นทู แฟ็ง โซ ชี เคิด ริพ พี๊เพิ่ล โธร๊ท เอ๊าท)
เธอกรอฟันตัวเองจนแหลมคมพอจะกัดซอกคอคนตายได้

I can Rip you apart and destroy you.
(ไอ แคน ริพ ยู อะพาร์ท แอนด์ เดสทรอย ยู)
ผมจะเชือดคุณเป็นชิ้นๆและทำลายคุณ

If you’re gonna do a $20 million Star Wars Rip off…
(อิ๊ฟ ยัวร์ กอนนะ ดู อะ $20 มิ๊ลเลี่ยน สทาร์ วอร์ ริพ ออฟฟ)
ถ้านายจะทำหนังแบบสตาร์วอร์ทุนสร้างยี่สิบล้าน