Crane แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Crane แปลว่า

Crane
(Crane อ่านว่า คเรน)
Crane แปลว่า ปั้นจั่น [vt.]

ตัวอย่างประโยค Crane ภาษาอังกฤษ

Chicken leg, cow leg, horse leg, Crane leg… Sooro hyung leg. (Dari = Leg)
(ชีคเค็น เล็ก , เคา เล็ก , ฮอซ เล็ก , คเรน เล็ก Sooro hyung เล็ก (Dari = เล็ก ))
ขาได่ ขาวัว ขาม้า ขานกกระเรียน…ขาพี่ซูโร่(Dari = ขา)
The Crane will release the car.
(เดอะ คเรน วิล รีลีซ เดอะ คา)
เครนจะปล่อยรถลงไป