Round The Clock แปลว่า

เมษายน 27, 2019 [idm.] Idiom (สำนวน), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Round The Clock แปลว่า

Round The Clock
(Round The Clock อ่านว่า ราวนด เดอะ คล๊อค)
Round The Clock แปลว่า ตลอด 24 ชั่วโมง [idm.]

ตัวอย่างประโยค Round The Clock ภาษาอังกฤษ

So much for Round The Clock guardians.
(โซ มัช ฟอร์ ราวนด เดอะ คล๊อค กาเดียน)
มากพอสําหรับผู้พิทักษ์ที่เปลี่ยนเวรยาม