Overhear แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Overhear แปลว่า

Overhear
(Overhear อ่านว่า โอเฝอะเฮีย)
Overhear แปลว่า แอบได้ยิน [vt.]

ตัวอย่างประโยค Overhear ภาษาอังกฤษ

I did Overhear him asking her for her opinion
(ไอ ดิด โอเฝอะเฮีย ฮิม อาคกิ้ง เฮอ ฟอร์ เฮอ โอะพีนยัน)
แต่ฉันเพิ่งได้ยินทรอยถามความเห็นเรื่อง