Liable แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Liable แปลว่า

Liable
(Liable อ่านว่า ไลเอเบิล)
Liable แปลว่า ซึ่งรับผิดชอบ ซึ่งมีความรู้สึกไวต่อ [adj.]

ตัวอย่างประโยค Liable ภาษาอังกฤษ

Just put it on his plate for him or he’s Liable to burn the house down.
(จั๊สท พุท ดิธ ออน ฮิส เพล๊ท ฟอร์ ฮิม ออ อีส liable ทู เบิร์น เดอะ เฮ้าส เดาน)
แค่วางจานของเขาลงหรือ จะให้เขา เผาบ้านให้วอดวาย