Fingerprint แปลว่า

เมษายน 27, 2019 [n.] Noun (คำนาม), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Fingerprint แปลว่า

Fingerprint
(Fingerprint อ่านว่า ฟิงเกอร์ปริ้น)
Fingerprint แปลว่า ลายนิ้วมือ [n.]

ตัวอย่างประโยค Fingerprint ภาษาอังกฤษ

Can I get the Fingerprint analysis?
(แค็น นาย เก็ท เดอะ ฟิงเกอร์ปริ้น อะแนลอิซิส)
ผมถามอะไรคุณอย่างได้ไม๊? ได้สิคะ
A little Fingerprint powder.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟิงเกอร์ปริ้น พ๊าวเด้อร์)
โรยผงพิมพ์ลายนิ้วมือเล็กน้อย