Fall แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Fall แปลว่า

Fall
(Fall อ่านว่า ฟอลล์)
Fall แปลว่า การตก [n. phrv. vi.]

ตัวอย่างประโยค Fall ภาษาอังกฤษ

Make people Fall in love with baking again.
(เมค พี๊เพิ่ล ฟอล อิน ลัฝ วิฑ bakings อะเกน)
ให้ทุกคนกลับมาชอบ การทำขนมอีกครั้ง

and no one predicted that they’d Fall apart like this.
(แอ็นด โน วัน พริดีคท แดท เดยฺ ฟอล อะพาท ไลค ดีซ)
แล้วไม่มีใครหรอกสามารถพยากรณ์มันได้ ว่ามันจะเป็นแบบนี้

Who will this award Fall to?
(ฮู วิล ดีซ อะวอด ฟอล ทู)
ใครที่จะเป็นคนได้รางวัลนี้ไป?

Hyori, don’t Fall for a bad boy like me.
(Hyori , ด้อนท์ ฟอล ฟอ รา แบ็ด บอย ไลค มี)
ฮโยริ อย่าชอบผู้ชายเลวๆอย่างฉันเลย

Your shoes might Fall off while you’re in the air. [All that and even his insoles?!]
(ยุร ฌู ไมท ฟอล ออฟฟ ฮไวล ยัวร์ อิน ดิ แอ [ ออล แดท แอ็นด อีเฝ็น ฮิส insoles ! ])
รองเท้าของคุณอาจจะร่วงตกในขณะที่พวกคุณอยู่กลางอากาศ\ [ทั้งหมด และแม้กระทั้งพื้นในของรองเท้าเขา?!]

She said that she wasn’t going to Fall for it!
(ชี เซ็ด แดท ชี วอสซึ้น โกอิ้ง ทู ฟอล ฟอ อิท !)
เธอบอกว่าเธอจะไม่ตกหลุมพราง!

Or did it just come out by mistake? She said that she wasn’t going to Fall for it!
(ออ ดิด ดิท จัซท คัม เอาท ไบ มิซเทค ชี เซ็ด แดท ชี วอสซึ้น โกอิ้ง ทู ฟอล ฟอ อิท !)
หรือว่านี่เป็นการเข้าใจผิด? เธอบอกว่าเธอจะไม่ตกหลุมพราง!

Onlookers can Fall asleep just looking at them…
(Onlookers แค็น ฟอล อัซลีพ จัซท ลุคอิง แอ็ท เฑ็ม)
ผู้ชมสามารถง่วงนอนได้เลยแค่มองพวกเขา

Push each other’s foreheads and the first one to Fall loses
(พุฌ อีช อัฑเออะ ฟอเร็ด แซน เดอะ เฟิซท วัน ทู ฟอล ลูส)
ผลักหน้าผากฝ่ายตรงข้าม ใครล้มก่อนแพ้

Hey! You’re going to Fall in! [How embarrassing…]
(เฮ ! ยัวร์ โกอิ้ง ทู ฟอล อิน ! [ เฮา เอ็มแบแร็ซซิง ])
เฮ้ นายกำลังจะตกน่ะ! [น่าอายอะไรอย่างนี้…]

They’re fighting… Hey! You’re going to Fall in! How embarrassing…
(เดรว ไฟท์ดิง เฮ ! ยัวร์ โกอิ้ง ทู ฟอล อิน ! เฮา เอ็มแบแร็ซซิง)
พวกเค้ากำลังกัดกัน… เฮ้ นายกำลังจะตกน่ะ! น่าอายอะไรอย่างนี้…

When they Fall they just sit there
(ฮเว็น เฑ ฟอล เฑ จัซท ซิท แดร์)
แล้วเวลาที่มันตกลงมามันจะนั่งนิ่งๆ

When I’m telling a story and Fall I do that, too
(ฮเว็น แอม เทลลิง อะ ซโทริ แอ็นด ฟอล ไอ ดู แดท , ทู)
เหมือนเวลาที่ชั้นเล่าเรื่องอะไรแล้วแป้ก ชั้นก็จะทำท่า(คอพับ)แบบนี้เหมือนกัน

They Fall and the wing is crooked they just stay like that
(เฑ ฟอล แอ็นด เดอะ วิง อีส ครุค เฑ จัซท ซเท ไลค แดท)
เวลามันตกลงมาแล้วปีกมันเบี้ยว มันก็เลยต้องค้างอยู่ท่านั้น

That’s why.. I hope I won’t Fall below the 5th place.
(แด๊ท ฮไว ไอ โฮพ ไอ ว็อนท ฟอล บิโล เดอะ 5th พเลซ)
ยังไง…ฉันก็แค่หวังว่าจะไม่อยู่ต่ำกว่าที่ 5 ก็พอ

Then, use your palm to make the paper Fall and you will pass!
(เด็น , ยูซ ยุร พาม ทู เมค เดอะ เพเพอะ ฟอล แอ็นด ยู วิล เพซ !)
งั้นใช้ปาล์มของนายทำให้กระดาษหล่นแล้วจะผ่าน!

Your job is to figure out when this is all gonna Fall apart.
(ยุร โจบ อีส ทู ฟีกยุร เอาท ฮเว็น ดีซ ซิส ซอร์ กอนนะ ฟอล อะพาท)
งานของนายคือหาคำตอบให้ได้ ว่าโลกจะถล่มเมื่อไหร่

We expect the tsunamis to reach land Fall on every continent.
(วี เอ็คซเพคท เดอะ tsunamis ทู รีช แล็นด ฟอล ออน เอฝริ คอนทิเน็นท)
เราคาดว่าคลื่นซึนามิจะซัดเข้าทำลายทุก ๆ ทวีป

I don’t know how you get me to Fall for that egg shaped head every morning.
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ยู เก็ท มี ทู ฟอล ฟอ แดท เอ็ก เชย์ เฮ็ด เอฝริ มอนิง)
ชั้นก็ไม่รู้ว่าคุณทำไงให้ชั้นตกหลุกรัก คนหัวเหมือนไข่แบบคุณ

…then get her to Fall in love with you again?
(เด็น เก็ท เฮอ ทู ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู อะเกน)
และก็ต้องทำให้เธอตกหลุมรักคุณอีกครั้งเนี่ยนะ

Can’t Fall asleep.
(แค็นท ฟอล อัซลีพ)
หลับไม่ได้นะ

…and meet the guy that makes me Fall in love with him every day.
(แอ็นด มีท เดอะ ไก แดท เมค มี ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ฮิม เอฝริ เด)
มาหาผู้ชายที่คอยทำให้ชั้นตกหลุมรักเค้า

…is to make me Fall in love with you.
(อีส ทู เมค มี ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
ต้องมาคอยทำให้ชั้นรักคุณตลอด

I think everyone will Fall in love with me
(ไอ ธิงค เอ๊วี่วัน วิล ฟอล อิน ลัฝ วิฑ มี)
ฉันคิดว่าทุกคนต้องตกหลุมรักฉัน

I think I would Fall if someone just touched me
(ไอ ธิงค ไอ วูด ฟอล อิฟ ซัมวัน จัซท ทั๊ช มี)
ผมคิดว่าผมจะล้มลงไปหากมีใครมาแตะผม