Middle แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Middle แปลว่า

Middle
(Middle อ่านว่า มิ๊ดเดิ้ล)
Middle แปลว่า กลาง [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Middle ภาษาอังกฤษ

I’m in the Middle of writing my mom an e mail and she just logged on.
(แอม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ไรทอิง มาย มัม แอน อี เมล แอ็นด ชี จัซท ล็อค ออน)
ฉันกำลังเขียนอีเมล์ถึงแม่ แล้วเธอออนไลน์พอดี

I was in the Middle of filling them out when I learned I was pregnant.
(ไอ วอส ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ฟีลลิง เฑ็ม เอาท ฮเว็น นาย เลิน ดาย วอส พเรกแน็นท)
กรอกไปได้ครึ่งหนึ่ง ฉันก็รู้ตัวว่าท้อง

Hey~ Middle aged people… What?
(Hey~ มิ๊ดเดิ้ล เอจ พี๊เพิ่ล ฮว็อท)
เฮ้! ทักทายหน่อย มาร์ลีย์

What are they doing in the Middle of a game?
(ฮว็อท อาร์ เฑ ดูอิง อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ เกม)
พวกเธอกำลังทำอะไรระหว่างแข่งเกมเนี่ย

The Middle aged deserves…
(เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เอจ ดิเสิฝ)
เคารพกลุ่มวัยกลางคนกันหน่อยนะ…

Shorty’s in the Middle of defeat…
(ชอร์ทดิง ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ดิฟีท)
ตัวเตี้ยอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง..

Only using this map in the Middle of the night
(โอ๊นลี่ ยูสซิง ดีซ แม็พ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท)
ใช้เพียงแผนที่ในตอนกลางคืน

Today… there are a lot of Middle aged people.
(ทุเด แดร์ อาร์ อะ ล็อท อ็อฝ มิ๊ดเดิ้ล เอจ พี๊เพิ่ล)
วันนี้..มีคนอายุวัยกลางคนมาก

I’m Middle ranked~
(แอม มิ๊ดเดิ้ล ranked~)
ฉันอยู่กลุ่มตรงกลาง

The 3 Middle aged men are really formidable.
(เดอะ 3 มิ๊ดเดิ้ล เอจ เม็น อาร์ ริแอ็ลลิ formidable)
ผู้ชายวัยกลางคน 3คนน่าเกรงขามจริงๆ

The Middle aged men who were tired out from fishing and the young ones who used up too much energy while doing facials
(เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เอจ เม็น ฮู เวอ ไทร เอาท ฟร็อม fishings แอ็นด เดอะ ยัง วัน ฮู ยูซ อัพ ทู มัช เอนเออะจิ ฮไวล ดูอิง facials)
ชายวัยกลางคนที่เหนื่อยจากการตกปลา และเด็กหนุ่มที่ใช้พลังมากเกินไปขณะนวดหน้า

I remember after my fourth kid was born, I’d wake up in the Middle of the night sometimes…
(ไอ ริเมมเบอะ อาฟเทอะ มาย โฟธ คิด วอส บอน , อาย เวค อัพ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไนท ซัมไทม์)
ฉันอยากช่วย! โอเค งั้นช่วยฉัน

Today’s judges are: The 3 Middle aged men
(ทุเด จัจ แซร์ : เดอะ 3 มิ๊ดเดิ้ล เอจ เม็น)
กรรมการในวันนี้ : ชายวัยกลางคนทั้ง 3

I’m sorry, but we’re in the Middle of recording…
(แอม ซอริ , บัท เวีย อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เรคเอิดดิง)
ฉันต้องขอโทษด้วย แต่กำลังบันทึกเทปอยู่นะ

Jaesuk is once again in the Middle of the settlement
(Jaesuk อีส วันซ อะเกน อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ settlement)
แจซอกหางานอีกแล้ว

in the Middle of a goddamn sandstorm.
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ ก๊อดแดม sandstorm)
คุณยังมองเห็นเคราเขาเหรอ

throughout Europe and the Middle East,
(ธรูเอาท ยูรัพ แอ็นด เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อีซท ,)
เสียชีวิตในยุโรป\ และตะวันออกกลาง

in the Middle East as militants accuse…
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อีซท แอ็ส มีลอิแท็นท แอ็คยูส)
ในตะวันออกกลางเมื่อทหารอาสาได้กล่าวหาว่า

Go to the Middle of the road. Thank you. Right there. Perfect.
(โก ทู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ โรด แธ็งค ยู ไรท แดร์ เพ๊อร์เฟ็คท)
ไปที่กลางถนนเลย ขอบใจมาก ตรงนั้นแหละ สมบูรณ์แบบ

of upper Middle class suburban oppression.
(อ็อฝ อัพเพอะ มิ๊ดเดิ้ล คลาซ ซะเบอแบ็น โอบเพสสชั่น)
กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี

I’ll just… Doing this is so fun that I’m in the Middle of enjoying it. [Cautious]
(อิล จัซท ดูอิง ดีซ ซิส โซ ฟัน แดท แอม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ enjoyings อิท [ คอฌัซ ])
ผมจะ… ทำนี้สนุกดีแล้วฉันก็กำลังสนุกด้วย

The Middle age men’s perfect reenactment
(เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เอจ เม็น เพ๊อร์เฟ็คท reenactment)
ชายวัยกลางคนกำลังทำมันอีกครั้ง

While the Middle aged men tease him…
(ฮไวล เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เอจ เม็น ทีส ฮิม)
ขณะที่ชายวัยกลางคนทั้งสองกำลังแกล้งท๊อป….

The Middle aged men continuously induce TOP, how have you been?
(เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เอจ เม็น ค็อนทีนยวซลิ อินดยูซ ทูโอพี , เฮา แฮ็ฝ ยู บีน)
ยังคงถามต่อไป ท็อป เป็นยังไงมั่ง

Is your name TOP? [The Middle aged men continuously induce]
(อีส ยุร เนม ทูโอพี [ เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เอจ เม็น ค็อนทีนยวซลิ อินดยูซ ])
ชื่อท็อปหรือเปล่าเนี่ย [ยังคงถามต่อไป]