Small แปลว่า

กุมภาพันธ์ 24, 2018 [adj.] Adjective (คำคุณศัพท์), คำศัพท์ใช้บ่อย 10,000 คำ ไม่มีความเห็น

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Small แปลว่า

Small
(Small อ่านว่า สมอลล์)
Small แปลว่า เล็ก [adj.]

ตัวอย่างประโยค Small ภาษาอังกฤษ

Mr. Frost, there’s still the Small matter of the…
(มีซเทอะ ฟร็อซท , แดร์ ซทิล เดอะ ซมอล แมทเทอะ อ็อฝ เดอะ)
คุณฟรอสต์ ยังมีเรื่องเล็กๆอีกอย่างคือ…

that Small talk is not one of my strong suits, either. No.
(แดท ซมอล ทอค อีส น็อท วัน อ็อฝ มาย ซทร็อง ซยูท , อีเฑอะ โน)
การพูดกันเบาๆ ไม่เข้ากับ ชุดสูทผมเลย คงไม่เข้า

We are gathered here today as a Small sign of gratitude to our viewers.
(วี อาร์ แกฑเออะ เฮียร ทุเด แอ็ส ซา ซมอล ไซน อ็อฝ กแรทอิทยูด ทู เอ๊า viewers)
พวกเรามารวมตัวกันวันนี้เพื่ออยากจะขอบคุณผู้ชมทุกท่าน

Then let’s pick one. Get a Small one.
(เด็น เล็ท พิค วัน เก็ท ดา ซมอล วัน)
งั้นเลือกเก็บใบเล็กแล้วกัน

Going into the restaurant in hope that there will be a Small clue… Let’s go in anyway!
(โกอิ้ง อีนทุ เดอะ เรซโทะแร็นท อิน โฮพ แดท แดร์ วิล บี อะ ซมอล คลู เล็ท โก อิน เอนอิเว !)
เข้าไปในร้านอาหารเพื่อหวังว่าจะได้ร่องรอยเล็กๆน้อยๆ… \ เข้าไปก็แล้วกัน!

Going into the restaurant in hope that there will be a Small clue…
(โกอิ้ง อีนทุ เดอะ เรซโทะแร็นท อิน โฮพ แดท แดร์ วิล บี อะ ซมอล คลู)
เข้าไปในร้านอาหารเพื่อหวังว่าจะได้ร่องรอยเล็กๆน้อยๆ…

Hello? [Going into the restaurant in hope that there will be a Small clue…]
(เฮ็ลโล [ โกอิ้ง อีนทุ เดอะ เรซโทะแร็นท อิน โฮพ แดท แดร์ วิล บี อะ ซมอล คลู ])
สวัสดี?\ [เข้าไปในร้านอาหารเพื่อหวังว่าจะได้ร่องรอยเล็กๆน้อยๆ…]

Yeah, the singer Kim Jongkook has Small eyes!
(เย่ , เดอะ ซีงเออะ คิม Jongkook แฮ็ส ซมอล ไอ !)
ใช่, นักร้องคิมจองกุ๊กมีตาเล็กๆ!

But you know that he has Small eyes
(บัท ยู โน แดท ฮี แฮ็ส ซมอล ไอ)
แต่คุณรู้ว่าเขามีตาเล็ก

The Aunt, denying it to the very end But you know that he has Small eyes
(ดิ อานท , ดีนายลิงอิท ทู เดอะ เฝริ เอ็นด บัท ยู โน แดท ฮี แฮ็ส ซมอล ไอ)
คุณป้า บอกปฏิเสธไปจนจบ แต่คุณรู้ว่าเขามีดวงตาที่เล็ก

He seems really Small today… Why are you sitting at that spot?
(ฮี ซีม ริแอ็ลลิ ซมอล ทุเด ฮไว อาร์ ยู ซีททิง แอ็ท แดท สพอท)
วันนี้เขาดูตัวเล็กจริงๆ ทำไมนายไปนั่งตรงนั้นล่ะ?

The camera can’t film there. [He seems really Small today…] Why are you sitting at that spot?
(เดอะ แคมเออะระ แค็นท ฟิลม แดร์ [ ฮี ซีม ริแอ็ลลิ ซมอล ทุเด ] ฮไว อาร์ ยู ซีททิง แอ็ท แดท สพอท)
กล้องไม่สามารถไปถ่ายตรงนั้นได้นะ [วันนี้เขาดูตัวเล็กจริงๆ…] ทำไมนายไปนั่งตรงนั้นล่ะ?

He seems really Small today… The camera can’t film there.
(ฮี ซีม ริแอ็ลลิ ซมอล ทุเด เดอะ แคมเออะระ แค็นท ฟิลม แดร์)
วันนี้เขาดูตัวเล็กจริงๆ กล้องไม่สามารถไปถ่ายตรงนั้นได้นะ

Also, the quails are Small and blend into the ground…
(ออลโซ , เดอะ คเวล แซร์ ซมอล แอ็นด บเล็นด อีนทุ เดอะ กเรานด)
ไข่มันเล็กเเล้วก็กลืนไปกับพื้นด้วยนะ….

How can the Small Eyes Brothers be so alike…
(เฮา แค็น เดอะ ซมอล ไอ บรัฑเออะ บี โซ อะไลค)
ทำไมพี่น้องตาหยีถึงได้เหมือนกันขนาดนี้..

Oh! 3 Small fishes.
(โอ ! 3 ซมอล fishes)
โอ้! ปลาเล็ก 3ตัว

They caught lots of Small fishes…
(เฑ คอท ล็อท อ็อฝ ซมอล fishes)
พวกเขาจับปลาเล็กได้เยอะ…

outside the Small town of Abda,
(เอาทไซด เดอะ ซมอล ทาวน์ อ็อฝ Abda ,)
นอกเมืองเล็กๆของอัลบา

contains a Small metal valve.
(ค็อนเทน ซา ซมอล เมท่อล แฝ็ลฝ)
มีวาล์วโลหะเล็กๆ

Even with the Small things.
(อีเฝ็น วิฑ เดอะ ซมอล ธิง)
แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ

Well, if you must know, a Small study group of friends.
(เว็ล , อิฟ ยู มัซท โน , อะ ซมอล ซทัดอิ กรูพ อ็อฝ ฟเร็นด)
ถ้าพ่ออยากจะรู้นะคะ ไปติวหนังสือค่ะ

Big boxes, Small boxes. My boxes?
(บิก บ็อกซ , ซมอล บ็อกซ มาย บ็อกซ)
บิอังก้า รอเดี๋ยว อย่ามาสั่งสอนฉันต้อหน้าคนอื่นนะ

Look, Jongkook ah, use your Small eyes to view the world.
(ลุค , Jongkook อา , ยูซ ยุร ซมอล ไอ ทู ฝยู เดอะ เวิลด)
ดูสิ,จองกุก, ใช้ตาเล็กๆของคุณในการมองดูโลก

Look at the world with your Small eyes
(ลุค แกท เดอะ เวิลด วิฑ ยุร ซมอล ไอ)
มองดูโลกกว้างด้วยตาเล็กๆของฉัน

Remembering his embarrassing rap Look at the world with your Small eyes
(รัเมมเบอร์ริง ฮิส เอ็มแบแร็ซซิง แร็พ ลุค แกท เดอะ เวิลด วิฑ ยุร ซมอล ไอ)
จดจำการแร็ปที่น่าอับอายของเขา มองดูโลกด้วยตาอันแสนจะเล็กของนาย