Public แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Public แปลว่า

Public
(Public อ่านว่า พับลิค)
Public แปลว่า สาธารณะ [adj. n.]

ตัวอย่างประโยค Public ภาษาอังกฤษ

A Public opinion poll indicates
(อะ พับลิค โอะพีนยัน โพล อีนดิเคท)
ผลการสำรวจโพลล์ระบุว่า

for Public Radio for the past 10 years.
(ฟอ พับลิค เรดิโอ ฟอ เดอะ พาซท 10 เยีย)
ทำงานให้กับสถานีวิทยุสาธารณะ มาเป็นสิบปี

Jonshin, peed in Public at the age of 40…
(Jonshin , พี อิน พับลิค แอ็ท ดิ เอจ อ็อฝ 40)
จงชิน ขายหน้าต่อหน้าสาธารณชนในวัย 40 ปี

If you two are going to go out, just make it Public and go out. Yeah!!
(อิฟ ยู ทู อาร์ โกอิ้ง ทู โก เอาท , จัซท เมค อิท พับลิค แอ็นด โก เอาท เย่ ! !)
ถ้าเธอทำมันหายตรงนี้จะหายากมากๆ

plum job in the Public Affairs…
(พลัม โจบ อิน เดอะ พับลิค แอ็ฟแฟ)
หน้าที่ทางสังคม

He wasn’t even a Public Affairs officer.
(ฮี วอสซึ้น อีเฝ็น อะ พับลิค แอ็ฟแฟ อ็อฟฟิสเซอะ)
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้วยซ้ำ

Millions of distraught masses are gathering in Public places everywhere,
(มีลยัน อ็อฝ ดิซทรอท แมสเซซ แซร์ แกฑเออะริง อิน พับลิค พเลซ เอวี่แวร์ ,)
ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง

in a Public place in broad daylight,
(อิน อะ พับลิค เพลส อิน บรอด เดย์ไลท์ ,)
ในที่สาธารณะและตอนกลางวันแสกๆ

ecause divorce is an embarrassing Public admission of defeat.
(ecause ดีฝอร์ซ อีส แอน เอ็มแบแร็ซซิง พับลิค แอ็ดมีฌอัน อ็อฝ ดีฟี๊ท)
เพราะการหย่าร้างเป็นเรื่องน่าอาย ประกาศในที่สาธารณะถึงความพ่ายแพ้

By selling Public housing
(บาย เซลลิง พับลิค เฮาสอิง)
โดยการขายบ้านสาธารณะ

unaccustomed as I am to Public speaking, I know you, Sam, you like a debate.
(อะแน็คคัซทัมด แอส ซาย แอ็ม ทู พับลิค ซพีคอิง , ไอ โนว์ ยู , แซม , ยู ไล๊ค เก ดีเบท)
ไม่ค่อยคุ้นเคยที่ผมกำลังพูดต่อสาธารณะ, ผมรู้จักคุณ,แซม คุณชอบการดีเบต

a wide debate about the lack of Public control
(อะ ไวด์ ดีเบท อะเบ๊าท เดอะ แล๊ค อ็อฝ พับลิค คอนโทรล)
ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง

in order to serve the Public good.
(อิน อ๊อร์เด้อร์ ทู เซิร์ฝ เดอะ พับลิค กู๊ด)
เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

when all corporations served the Public trust
(เว็น ออล คอร์โพเร๊ชั่น เซิร์ฝ เดอะ พับลิค ทรัสท)
อย่าคิดว่าสมัยก่อนบรรษัทคอยรับใช้ส่วนรวม

even the Public good.
(อี๊เฝ่น เดอะ พับลิค กู๊ด)
แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม

As a Public demonstration it wasn’t very effective
(แอส ซา พับลิค เดมันซทเรฌัน หนิด วอสซึ้น เฝ๊รี่ เอ็ฟเฟคทิฝ)
ถ้ามองในแง่ของการประท้วง มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไร

either as too sacred or too essential for the Public good
(ไอ๊เทร่อ แอส ทู เซคเร็ด ออ ทู เอ็ซเซนแฌ็ล ฟอร์ เดอะ พับลิค กู๊ด)
มีหลายอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญต่อส่วนรวม

and Public regulation.
(แอนด์ พับลิค เรกิวเลฌัน)
และกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม ปัญหาว่าด้วยขอบเขต

we have put more and more things in that Public realm
(วี แฮ็ฝ พุท โม แอนด์ โม ทริง ซิน แดท พับลิค เรล์ม)
เรานำสิ่งต่าง ๆ ไปไว้ในขอบเขตของความเป็นสาธารณสมบัติมากขึ้น ๆ

Well it gradually evolved a Public trust
(เวลล อิท กแรจอัวลิ อีโฝ๊ลฝ อะ พับลิค ทรัสท)
จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน

Privatization does not mean you take a Public institution
(Privatization โด น็อท มีน ยู เท้ค เก พับลิค อินซทิทยูฌัน)
การแปรรูปไม่ได้หมายความว่า (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที)

It means you take a Public institution and give it
(อิท มีน ยู เท้ค เก พับลิค อินซทิทยูฌัน แอนด์ กี๊ฝ อิท)
มันหมายความว่าคุณเอาสถาบันส่วนรวม

So for example if a Public steel industry runs at a loss
(โซ ฟอร์ เอ็กแซ๊มเพิ่ล อิ๊ฟ อะ พับลิค สทีล อิ๊นดัสทรี่ รัน แอ็ท ดา โรซ)
เช่น ถ้าโรงงานเหล็กของรัฐดำเนินกิจการขาดทุน

Education Public health social assistance
(เอดยุเคฌัน พับลิค เฮ็ลธ โซแฌ็ล แอ็ซซีซแท็นซ)
การศึกษา, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์

We have huge industries Public relations industry
(วี แฮ็ฝ ฮิวจ์ industries พับลิค ริเลฌัน อิ๊นดัสทรี่)
เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่