Pull แปลว่า

ดาวน์โหลดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Pull แปลว่า

Pull
(Pull อ่านว่า พูลล)
Pull แปลว่า ดึง [n. vi. vt.]

ตัวอย่างประโยค Pull ภาษาอังกฤษ

Honey, Pull over. I’m trying to. There’s a ton of traffic.
(ฮันอิ , พุล โอเฝอะ แอม ทไรอิง ทู แดร์ ซา ท็อง อ็อฝ ทแรฟฟิค)
ที่รัก..มัน 2 ปีมาแล้ว ที่มันไม่มีอุบัติเหตุ

I had to Pull him off three dogs today.
(ไอ แฮ็ด ทู พุล ฮิม ออฟฟ ธรี ด็อก ทุเด)
เดาว่านั่นคงตอบอีกคำถามของฉันแล้วสินะ แล้วไม่ใช่เหรอ?

Clearly the famous TV interviewer will Pull no punches.
(คเลียลิ เดอะ เฟมัซ ทีวี อินเทิวิวเวอะ วิล พุล โน punches)
เป็นที่ชัดเจนว่านักสัมภาษณ์ทีวี\ จะกระชากแต่ไม่ต่อยซ้ำเติมเขา

Tuck your chin in and Pull yourself forward.
(ทัค ยุร ชิน อิน แอ็นด พุล ยุรเซลฟ ฟอเวิด)
นายต้องเก็บคางเอาไว้ข้างในนะ

I’m already depressed as it is, and then you Pull this?!
(แอม ออลเรดอิ ดิพเรซ แอ็ส ซิท อีส , แอ็นด เด็น ยู พุล ดีซ !)
ฉันรู้สึกหดหู่กับมันแล้ว และจากนั้นคุณก็ดึงนี่

I was just trying to lighten the mood! I’m already depressed as it is, and then you Pull this?!
(ไอ วอส จัซท ทไรอิง ทู ไลทน เดอะ มูด ! แอม ออลเรดอิ ดิพเรซ แอ็ส ซิท อีส , แอ็นด เด็น ยู พุล ดีซ !)
ฉันแค่พยายามทำให้อารมณ์ดีขึ้น ฉันรู้สึกหดหู่กับมันแล้ว และจากนั้นคุณก็ดึงนี่

Joining forces to Pull up the nets! Everyone, take one glove.
(Joinings โฟซ ทู พุล อัพ เดอะ เน็ท ! เอ๊วี่วัน , เทค วัน กลัฝ)
ช่วยกันออกแรงดึงตาข่ายขึ้นมา ทุกคนใส่ถุงมือ

Joining forces to Pull up the nets!
(Joinings โฟซ ทู พุล อัพ เดอะ เน็ท !)
ช่วยกันออกแรงดึงตาข่ายขึ้นมา

Put on the gloves properly. [Joining forces to Pull up the nets!]
(พัท ออน เดอะ กลัฝ พรอพเออะลิ [ Joinings โฟซ ทู พุล อัพ เดอะ เน็ท ! ])
ใส่ถุงมืออย่างถูกต้อง [ช่วยกันออกแรงดึงตาข่ายขึ้นมา]

I’m gonna Pull now.
(แอม กอนนะ พุล เนา)
ฉันจะดึงเดี๋ยวนี้ละ

Pulling of the parrot fish nets, start I’m gonna Pull now.
(พลูลิง อ็อฝ เดอะ แพรัท ฟิฌ เน็ท , ซทาท แอม กอนนะ พุล เนา)
การดึงตาข่ายจับปลานกแก้ว,เริ่ม ฉันจะดึงเดี๋ยวนี้ละ

We must Pull together.
(วี มัซท พุล ทุเกฑเออะ)
พวกเราต้องดึงด้วยกัน.

What are you doing, hyung? Go Pull it!
(ฮว็อท อาร์ ยู ดูอิง , hyung โก พุล อิท !)
ทำอะไรอยู่ล่ะ, ฮยอง? ดึงมันไปซิ!

You have to Pull it hard
(ยู แฮ็ฝ ทู พุล อิท ฮาด)
เธอต้องดึงมันแรงๆ

Steal the water! Steal it! Pull her, pull!
(ซทีล เดอะ วอเทอะ ! ซทีล อิท ! พุล เฮอ , พุล !)
ขโมยน้ำ! ขโมย! ดึงเธอเลย ดึง!

Of course, just a light Pull and it’ll come off.
(อ็อฝ โคซ , จัซท ดา ไลท พุล แอ็นด อิว คัม ออฟฟ)
ใช่แล้วหละ,แค่ดึงมันเบาๆ มันก็จะหลุดออกมาแล้ว

Help me. Pull these out. What are these?
(เฮ็ลพ มี พุล ฑิส เอาท ฮว็อท อาร์ ฑิส)
สวัสดี คุณ ชอว์

Where are your Pull ups?
(ฮแว อาร์ ยุร พุล อัพสฺ)
ผ้าอ้อมของลูกอยู่ไหน?

For God’s sakes, Kate, Pull him up.
(ฟอ ก็อด ซาคิ , เคท , พุล ฮิม อัพ)
เห็นแก่พระเจ้าเหอะ เคท ดึงเขาขึ้นมา

No more Pull ups.
(โน โม พุล อัพสฺ)
หนูไม่ฉี่รดที่นอนแล้ว

You get some booby, some assy, a Pull on your poi poi? Come on.
(ยู เก็ท ซัม บูบิ , ซัม assy , อะ พุล ออน ยุร poi poi คัมมอน)
ได้คลึงนมหล่อน บีบก้น ใส่ ตู๊ดตู๊ด อะไรรึเปล่า บอกมั่งซิ

Yeah. Did you Pull the goalie?
(เย่ ดิด ยู พุล เดอะ โกลอิ)
ก็ดี หั่นมันฝรั่งเลย [ลองเติมส่วนผสมเพื่อที่จะทำให้อาหารรสชาติดีขึ้น]

Now Pull down your pants and bend over.
(นาว พูลล เดาน ยุร แพ็นท แซน เบ็นด โอ๊เฝ่อร)
ดึงกางเกงของคุณ และก้มโค้งลง

Will you Pull it together.
(วิล ยู พูลล อิท ทูเก๊ทเธ่อร์)
พูดดีๆ หน่อยได้ไหม

I like that. You make that stick, you Pull undecideds off the fence.
(ไอ ไล๊ค แดท ยู เม้ค แดท สทิ๊ค , ยู พูลล อันดิไซดอิด ออฟฟ เดอะ เฟ้นซ)
ตกลง